Home / Thiết kế Nx9 / 12.Thiết kế NX_Lệnh đùn đối tượng _ Extrude

12.Thiết kế NX_Lệnh đùn đối tượng _ Extrude

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Lệnh Extrude giúp tạo một khối bằng cách quét một tiết diện theo một hướng nhất định, đây là lệnh dùng tương đối nhiều trong thiết kế các chi tiết cơ khí 3D. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Extrude với các tùy chọn của nó.

Lệnh Extrude 

Chọn đường hoặc tạo đường cần extrude.Chọn hướng cần extrude.  thaotacnx9.10

Trong mục Limits:

 thaotacnx9.11  

 Value: giá trị kích thước cần extrude

 

 Symét value: kích thước được nhập vào sẽ được chia đểu ra theo 2 bên, điểm đầu và điểm cuối có kích thước như nhau.

 

 Until Next: đùn đến mặt kế tiếp.

 

 Until Selected: giới hạn được chọn cho điểm đầu hoặc điểm cuối hoặc cả hai.

 

 Until Extended: nối phần extrude vào mặt hoặc vật được chọn.

 

 Through All: Cắt xuyên suốt

 

Mục Boolean: Giúp kết hợp các đối tượng gồm None ( là hai khối riêng rẽ), Subtract là cắt với khối đã có, và Unite là kết hợp.

Mục Darft: tạo góc nghiêng cho khối (section là đường được chọn extrude)

 

None: tạo khối mặc định

thaotacnx9.12thaotacnx9.13

Mục Offset: tạo Offset khối từ section.

 

thaotacnx9.14

 

SingleSided: tạo Offset 1 phía so với section. Two-Sided: Offset về 2 phía Symmét: Offset đều về 2 phía so với section.

thaotacnx9.15

Mục Setting: phần Body Type chọn Solid nếu tạo khối; chọn Sheet nếu tạo tấm.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.