Home / Uncategorized / Hướng dẫn sử dụng thư viện bánh răng trong inventor

Hướng dẫn sử dụng thư viện bánh răng trong inventor

Vẽ bánh răng là công việc cơ bạn mà bạn co thể thực hiện sau khi học hết phần vẽ CAD trong inventor

Bạn có thể sử dụng các kiến thức mình đã học được trên inventor

Nhưng để tối ưu hóa tốc độ làm thiết kế thì môi trường inventor đã xây dựng cho người sử dụng một thư viện

Bải viết này se hướng dẫn các bạn cách sử dụng thư viện bánh răng trong inventor

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.