Home / Cơ Khí / Proe/Creo / Các bước thực hiện lắp ráp Creo Parametric 2.0

Các bước thực hiện lắp ráp Creo Parametric 2.0

Để nắm nhanh các quy trình thường gặp khi sử dụng phần mềm Creo Parametric, tôi sẽ thông tin cho bạn một số bước thông dụng và khi đó bạn chỉ cần làm theo trình tự thì sẽ mau chóng có được một file lắp ráp theo đúng ý mình, trong thời gian làm bạn sẽ được học thêm các lệnh lắp ráp và có thể tham khảo tài liệu Lắp ráp xuất bản vẽ Creo parametric 2.o với có đủ file thực hành để có thể làm chủ phần lắp ráp trên Creo.

lap-rap-creo-parametric

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 1 FILE LẮP
a. Copy tất cảcác chi tiết có trong cụm lắp ráp vào cùng 1 thưmục ÆThiết lập thư
mục này làm Working directory (Click select Working directory Æchọn thưmục Æ
OK).
b. New ÆAssembly & Design Æ Đặt tên ÆUse default template ÆOK ÆChọn
đơn vịcho file lắp: mmns_asm_design ÆOK.
c. Đưa chi tiết vào môi trường lắp: Trang Model click Assemble ÆChọn chi tiết Æ
Open.
d. Dùng các ràng buộc đểlắp chi tiết cho đến khi xuất hiện thông báo Fully Constraint
(hết bậc tựdo đối với lắp tĩnh) hoặc Connection definition complete (mối lắp động) thì
dừng.
e. Thực hiện lại bước c và d cho đến khi hết các chi tiết.
f. Click save đểlưu lại ÆClick close để đóng file hiện hành ÆClick Erase Not
Displayed và chọn OK đểxóa bộnhớ ảo

lap-rap-creo

 

Phần lắp ráp nói chung không khó, chỉ mất thời gian tương đối nếu bạn chưa quen vì hầu như khi học bạn cũng ít quan tâm đến phần này, chỉ cần tìm các bài tập phù hợp, hoặc lấy bài tập từ phần mềm khác rồi áp dụng lăp ráp trên Creo parametric 2.0 bạn sẽ mau chóng thành thạo phần này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.