Home / Cơ Khí / Proe/Creo / Chế độ lắp ráp tĩnh và ràng buộc thông dụng Creo Parametric 2.0

Chế độ lắp ráp tĩnh và ràng buộc thông dụng Creo Parametric 2.0

Các ràng buộc lắp ráp trên các phần mềm Cad Cam cũng na ná nhau, chỉ cần sử dụng tốt một phần mềm bạn sẽ biết cách áp dụng cho phần mềm khác, ở đây là Creo Parametric 2.0. Phần mềm Creo cũng được cập nhật thêm các hiệu ứng giao diện, các vị trí lệnh nhưng hầu như các công cụ lắp ráp không thay đổi gì. Vậy nếu sử dụng ProE 5 OK thì bạn có thể bỏ qua phần này.

rang-buoc-creo

Phần giới thiệu cách lắp ráp tĩnh và ràng buộc lắp chỉ dành cho người mới làm quen với phần mềm CAD Cam, hệ thống nhanh các lệnh và khi đó sẽ nhớ lâu hơn và biết tiếp theo mình sẽ học những gì. Và dĩ nhiên đây là bước đầu, còn để sử dụng ngay mà không mất nhiều thời gian bạn có thể tham khảo Tài liệu tự học lắp ráp và xuất bản vẽ trên Creo Parametric 2.0, tôi chỉ giới thiệu tài liệu này nếu bạn cần gấp, còn không thì bạn có thể tự học thông qua một số video hướng dẫn hoặc tài liệu chia sẻ trên mạng, do những nguồn tài liệu này không nhiều nên tôi không giới thiệu cho bạn được.

LẮP TĨNH VÀ CÁC RÀNG BUỘC THÔNG DỤNG:

Lắp tĩnh dùng kiểu User defined, có các ràng buộc thông dụng sau:
a. Hệtrục tọa độ
– Default: Dùng đểlắp chi tiết đầu tiên vào môi trường Assembly ÆHệtrục tọa
độcủa chi tiết trùng với hệtrục tọa độtrong môi trường Assembly.
– Fix: Cố định hệtrục tọa độtại vịtrí hiện hành.
b.Mặt
– Distance: 2 mặt phẳng song song và cách nhau một khoảng.
– Parallel: 2 mặt phẳng song song nhau.
– Coincident: 2 mặt phẳng trùng nhau.
– Normal: 2 mặt phẳng vuông góc nhau.
– Angle Offset: 2 mặt phẳng hợp nhau 1 góc.
– Tangent: mặt phẳng tiếp xúc mặt trục.
c. Đường, trục
– Distance: 2 trục song song và cách nhau một khoảng.
– Parallel: 2 trục song song nhau.
– Coincident: 2 trục trùng nhau.
– Normal: 2 trục vuông góc nhau.
– Centered: 2 trục trùng nhau, dùng đểlắp 2 mặt côn.

Hình ảnh ký hiệu của một số ràng buộc lắp thường gặp trên Creo Parametric 2.0

rang-buoc-lap-rap-creo

Leave a Reply

Your email address will not be published.