Home / Cơ Khí / Powermill

Powermill

Học gia công khuôn với Delcam Powermill

Hiện tại, thị trường phần mềm đồ họa trên thế giới rất đa dạng, việc lựa chọn phần mềm nào để phục vụ tốt cho công việc thực sự là một điều khó khăn. Tuy nhiên, có năm chỉ tiêu cần biết khi chọn phần mềm là: 1.Tính linh hoạt. …

Read More »

Khóa học Delcam Powermill

Nội dung Khóa học Delcam Powermill Bài 1: TỔNG QUAN VỀ CAM (MILLING) 1.1 Tổng quan về CAM. 1.2 Ứng dụng của CAM trong công nghiệp. 1.3 Quy trình thực hiện CAM. 1.4 Giới thiêu về các loại phần mềm CAM 1.5 Giới thiệu về các loại máy CNC & các …

Read More »