Home / Cơ Khí / Unigraphics

Unigraphics

Lập trình gia công trên Siemens NX11

Một giải pháp phần mềm CAD/CAM/CNC thuộc top đầu trong lĩnh vực này đó là Siemens NX11 đã và đang được sử dụng nhiều tài Việt Nam. Trước đây thì nó chỉ được sử  dụng tại các công ty lớn trên thế giới với các lĩnh vực như hàng không …

Read More »