Home / Gia công NX9

Gia công NX9

Nx9_133.Gia công phay thô

Tạo ra các hoạt động trong Gia công thô + Trong môi trường gia công, thanh Ribbon, chọn tab Home > Create Operation + Hộp thoại Create Operation xuất hiện, cần chắc chắn rằng DieMold_Exp được chọn từ danh sách tab Type.   + Click Cavity Mill         trong mục   …

Read More »

Nx9_132.Tạo chương trình

Tạo chương trình gia công sẽ xác định các hoạt động mà máy sẽ gia công chi tiết.   Các chu trình cần chuẩn bị Vị trí             1. Gia công thô.                 2. Bỏ bớt lượng dư. …

Read More »

Nx9_131.Xác định các thông số

Xác định các thông số chung là nhiệm vụ thiết lập cuối cùng sẽ thực hiện. Các thông số chung như tốc độ trục chính, bước tiến dao, và chiều sâu cắt được dùng chung giữa nhiều hoạt động. Xác định dữ liệu gia công tự động. Các bước sau …

Read More »

Nx9_130.Tạo và lựa chọn dao cụ

  Tạo dao cắt là nhiệm vụ thiết lập thứ tư. Có thể tạo dao trước hoặc trong quá trình tạo chu trình cắt. Sau khi tạo ra, các dao sẽ được lưu với chi tiết và luôn có sẵn để sử dụng khi cần thiết trong quá trình tạo …

Read More »

Nx9_129.Xác định hình dạng phôi

Các bước xác định hình dạng phôi (lượng dư) là một khối rắn bao quanh chi tiết. Phôi sẽ được sử dụng khi tạo chu trình gia công. +    Trong    hộp    thoại    Workpiece, click Specify Blank  . + Hộp thoại Blank Geometry xuất hiện, chọn Bounding Block từ danh sách mục Type. …

Read More »

Nx9_128.Khai báo chi tiết cần gia công

Các bước này sẽ xác định hình dạng chi tiết bên trong phôi (WORKPIECE). Hình dạng chi tiết sẽ được sử dụng khi tạo các chu trình gia công. + Trong Operation Navigator, click vào      dấu      “+”      để      mở      rộng phần MCS_MILL.       + Double–click vào WORKPIECE để   …

Read More »

Nx9_127.Xác định mặt phẳng an toàn

Mặt phẳng an toàn xác định khoảng cách an toàn để bảo vệ chi tiết tránh va chạm trong quá trình dao di chuyển không cắt.   + Trong hộp thoại MCS Mill, tab Clearance,  chọn  Plane  từ  danh sách Clearance Option.         + Click Specify Plane      . …

Read More »