Giáo trình tự hoc solidworks

hocsolidworks

Việc hoc solidworks sẽ dễ dàng hơn khi chung ta co thể tự tìm kiếm các tài liệu trên các website, các diễn đàn hay các group.

Nhưng để tìm được học  1 tài liệu học solidworks chất lượng, chính xác thì không hề đơn giản.Bởi vì các tài liệu trên mạng thường có nguồn không rõ rảng nên làm cho người học cảm thấy khó chiệu.

Bài viết này giới thiệu đến bạn đọc 1 giáo trình tự hoc solidworks nó phù hợp với những người mới bắt đầu hoc và cà những người muốn học nâng cao.

Đây là tài liệu hoc solidworks chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và được đang ký bản quyền.

Link download giáo trình tự hoc solidworks :

https://drive.google.com/file/d/0B3U_gUAn22QHR2hERHJaSkFORkU/view?usp=sharing