Home / Cơ Khí / Hiểu rõ hơn thiết kế cơ khí là gì

Hiểu rõ hơn thiết kế cơ khí là gì

Thiết kế cơ khí hoặc Thiết kế máy là một trong những ngành quan trọng của Thiết kế Kỹ thuật. Để hiểu thiết kế máy, thiế kế cơ khí là gì chúng ta xem xét ví dụ về hộp số của xe. Hộp số truyền chuyển động và sức mạnh của động cơ đến bánh xe. Hộp số bao gồm nhóm bánh răng không chỉ chuyển động mà còn tải trọng của xe. Để bánh chạy ở tốc độ mong muốn và lấy tải mong muốn, điều quan trọng là chúng phải được thiết kế. Trong quá trình thiết kế cơ khí các tính toán khác nhau được thực hiện dựa trên tốc độ và tải mong muốn và cuối cùng là vật liệu và kích thước cụ thể của bánh răng. Tương tự, tất cả các thành phần của xe, kể cả động cơ, phải được thiết kế sao cho phù hợp với tất cả các yêu cầu chức năng với chi phí thấp nhất. Toàn bộ quá trình thiết kế này được gọi là thiết kế máy móc hoặc thiết kế cơ khí.

thiet-ke-co-khi

Thiết kế máy móc hoặc Thiết kế cơ khí có thể được định nghĩa là quá trình mà các nguồn lực hoặc năng lượng được chuyển đổi thành các dạng cơ hữu hữu ích hoặc các cơ chế để có được sản phẩm hữu ích từ các máy ở dạng mong muốn theo nhu cầu của con người. Thiết kế máy móc có thể dẫn đến sự hình thành của máy hoàn toàn mới hoặc nó có thể dẫn đến nâng cấp lên hoặc cải tiến máy hiện có. Ví dụ nếu hộp số hiện tại quá nặng hoặc không thể duy trì được tải trọng thực tế phải thiết kế hộp số mới. Nhưng nếu cùng một hộp số có khả năng nâng tải nhiều hơn, nó có thể được nâng cấp bằng cách thực hiện một số thay đổi quan trọng trong thiết kế của nó.

Môn học thiết kế cơ khí, thiết kế máy móc giúp sinh viên hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc thiết kế các bộ phận các bộ phận của các loại máy khác nhau. Các thành phần nhỏ của máy lắp ráp tạo ra một cái máy lớn, do đó máy tính như một toàn thể cũng như các thành phần riêng biệt của nó phải được thiết kế.

car engine assembled on the factory production line

Để hiểu rõ hơn về thiết kế cơ khí hãy đọc những bài tiếp theo và tham gia khóa học thiết kế cơ khí với đầy đủ các phần mềm thiết kế cơ khí tại trung tâm Advance Cad. Hoặc có thể tham gia lớp học miễn phí tại: http://www.100.edu.vn/ và chọn khóa học, phần mềm mình muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.