Home / Cơ Khí / Học Cơ Khí Bài_56: Các phương pháp phun phủ

Học Cơ Khí Bài_56: Các phương pháp phun phủ

phu-kim-loai-plasma-56

1)   Các phương pháp phun phủ

Căn cứ vào các nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình phun ta sẽ tìm hiểu một số phương pháp sau:

phu-kim-loại

Hình 9.4. Phun bằng ngọn lửa

Là phương pháp phun mà kim loại phun ở dạng bột, dây hoặc thanh được chạy qua ngọn lửa khí cháy cùng với dòng khí nén hay khí bảo vệ đế phun lên bể mặt cần đắp.

Trên hình 9.4 trình bày sơ đồ nguyên lý phun dây bằng ngọn lửa. Dâv phun được dịch chuyển qua ngọn lửa nhờ cơ cấu đẩy dây. Kim loại dây phun được nóng chảy và dưới áp lực của khí nén kim loại lỏng này biến thành chùm tia kim loại phun vào bề mặt vật liệu cơ bản.

2)   Phương pháp phun bằng ngọn lửa hồ quang (hình 9.5)

Ở đáy nguồn năng lượng làm nóng chảy các đầu dây phun là ngọn lửa hồ quang được tạo ra giữa 2 dầu dây phun đóng vai trò 2 điện cực trái dấu nhau.

phun-plasma

Hình 9.5. Phun bằng ngọn lửa hồ quang

Kim loại lỏng được tạo thành tia phun vào bề mặt vật liệu cơ bản nhờ áp lực khí nén.

3)    Phun plasma

phun-plasmaa

Phun plasma là phương pháp phun dùng năng lượng plasma dể làm nóng chảy kim loại phun. Hình 9.6 là sơ đồ nguyên lý của phương pháp phun này. Hồ quang 1 được hình thành giữa điện cực dương bằng Cu và điện cực âm bằng w.

Dưới tác dụng của khí Plasma, hồ quang bị nén và kéo dài tạo nên ngọn lửa Plasma. Vật liệu phun dạng bột được đưa vào mỏ phun qua đường cung cấp và dược bắn vào bể mặt vật liệu cơ bản. Toàn bộ mỏ phun được làm nguội bằng hệ thống nước làm nguội.

Bột kim loại thừa được thu hồi lại.