Home / Cơ Khí / CNC / Học cơ khí_Bài 45: Mài

Học cơ khí_Bài 45: Mài

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

May-mai-goc-GWS-17-125

a) Khái niệm

Mài là phương pháp gia công dùng dụng cụ cắt là đá mài, mài có thể  gia công thô để cắt bỏ lớp thô cứng mật ngoài các loại phôi, nhưng đa số trường hợp là gia công tinh.

Bản chất của mài là quá trình được thực hiện đồng thời bời nhiều hạt mài có lưỡi cắt và hình dạng hình học không xác định được phân bố một cách ngẫu nhiên trên bề mặt đá mài.

Mài có khả năng gia công được các mặt phẳng, mặt tròn xoay trong, ngoài và các mật định hình từ những vật liệu đã và chưa qua nhiệt luyện. Mài đạt được cấp chính xác cấp 6- 7, độ nhẩn cấp 7-13.

Khác với các dạng cắt gọt đã xét trẽn. đá. mài có cấu tạo đặc biệt và khi cắt bàng mài có đặc trưng riêng sau đây:

–     Trên bề mặt đá mài có nhiều lưỡi cắt với hình dạng khác nhau, góc độ khác nhau, phần lớn hạt có Y < 0 nên lực hướng kính lớn.

–     Chủ yêu gia công tinh, chiều sâu cắt t rất nhỏ nên khi cắt để bị trượt làm ảnh hường dến lớp bể mặt gia công.

–        Tốc độ cắt của đá mài có thể thực hiện với giá trị rất lớn (30 -ỉ- 50m/s).

–     Hạt mài có khả năng tự bóng để tạo ra lớp mới sắc hơn để cắt tốt hơn (tự mài sắc).

–     Do cường độ trượt lớn xảy ra khi cắt nên sinh ra nhiệt lớn (đến 1500°C) nên buộc phải dùng dung dịch

trơn nguội trong khi mài.

Chuyển động chính Q trên tất cả các máy mài đều là chuyển quay của đá với tốc độ quay n (vòng/phút).

Có nhiều chuyển động chạy dao để đáp ứng các bề mặt gia công khác nhau.

Sau đây chúng ta sẽ khảo sátmột số phương pháp mài điển hình.

b) Các phương pháp mài
– Mài mặt phẳng (hình 8.70):Chuyển động chính Q khữ mài lchuyển động quay tròn của đá với tốc động (vòng/phút) và tốc độ cắt:

bai45-Mai-xxx

+ Chạy dao dọc khứ hồi T, do bàn máy mang phôi thực hiện (m/ph hay mm/htk) dể mài hết chiểu dọc.

+ Chạy dao ngang T2 (mm/htk) đê mài hết chiều rộng cần mài.

+ Chạy dao đứng của đá mài T, (mm) đế mài hết lượng dư gia công.

– Mài tròn ngoài (hình 8.71):

bai45-Mai-x1xx

Hình 8.71. Mải tròn ngoài

a) Chi tiết dài; b) Chi tiết ngắn.

Khi mài tròn ngoài chi tiêt dài có các chuyển động chạy dao sau:

+ Chạy dao dọc khứ hồi T, do bàn máy mang phôi thực hiện (m/ph hay mm/htk) để mài hết chiều dài.

+ Chạy dao vòng T2 (m/ph) dể mài hết chu vi tiết diện ngang.

+ Chạy dao hướng kính của đá mài Tị (mm/htk).

Khi mài tròn ngoài chi tiết ngắn bằng bánh mài rộng bản (hình 8.71 b): Ngoài chuyển động chính Q còn có các chuyên động chạy dao sau:

+ Chạy dao vòng T2 (m/ph) đểmài hết chu vi tiết diện ngang.

+ Chạy dao hướng kính của đá mài T, (mnVhtk) đẽ’ mài hết lượng dư gia công. Ngoài ra còn có chuyển động chấn động dọc khứ hồi T, do đá mài thực hiện (m/ph hay mm/htk).

–         Mài tròn trong (hình 8.72)

Ngoài chuyển động chính quay tròn của đá mài Q (vòng/phút) còn có các chuyển động chạy dao:

–         Mài những chi tiết đối xứng có đường kính nhỏ hơn 800 mm (hình 8.72a):

+ Chạy dao dọc khứ hồi T| do bàn máy mang phôi thực hiện (m/ph hay mm/htk) để mài hết chiều dài.

+ Chạy dao vòng T2 (m/ph) để mài hết chu vi tiết diện ngang.

+ Chạy dao hướng kính của đá mài Tj (mm/htk) để mài hết lượng dư.

bai45-Mai-x1x2x

a) Chi tiết đối xứng, đường kinh 0800 mm; b) Chi tiết không đối xứng, đường kinh 60-1000 mm-
c) Mày mài tròn trong: 1. Thân mảy; 2 ụ truởc; 3. Mám cặp; 4. Chi tiết gia công; 5. ụ mài; 6. Bàn
máy; 7. Bàn trượt ngang; 8. Trục chính mài.

– Chi tiết không đối xứng có đường kính nhỏ hơn 60-1000 mm (hình 8.72b):

+ Chạy dao dọc khứ hồi T, do đá mài thực hiện (m/ph hay mm/htk) để mài hết chiều dài.

+ Chạy dao vòng T2 (m/ph) do đá mài thực hiện để mài hết chu vi tiết diện ngang.

+ Chạy dao hướng kính của đá mài T, (mm/htk) để mài hết lượng dư.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang