Home / Học solidworks 2014 / Học solidwork 2014_Các quan hệ ràng buộc trong môi trường Assembly

Học solidwork 2014_Các quan hệ ràng buộc trong môi trường Assembly

Mate

Lệnh này sẽ cho phép ta tạo các ràng buộc hạn chế một số bậc tự do tương đối giữa các chi tiết với nhau  tức ghép các chi tiết theo một ràng buộc cụ thể theo cơ cấu và máy cụ thể. Lệnh này cho phép tạo các mối ghép sau.

Coincident  : Cho phép ghép hai mặt phẳng tiếp xúc với nhau.

Parallel :Cho phép ghép hai mặt phẳng song song và cách nhau một khoảng d.

Perpendicular  : Cho phép ghép hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

Concentic  : Cho phép hai bề mặt cong, côn đồng tâm với nhau.

Tangent  : Cho phép ghép hai bề mặt tiếp xúc với nhau.

Coincident  :

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

swcatghep1

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau đó chọn vào tùy chọn  Coincident   như sau

swcatghep2 swcatghep3

 

Lúc này hai bề mặt sẽ tiếp xúc với nhau như hình

swcatghep4

Parallel :

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

swcatghep5

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau đó chọn vào tùy chọn  Parallel  như sau

swcatghep6

 

Lúc này hai bề mặt sẽ song song với nhau như hình

swcatghep7

 Perpendicular :

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

swcatghep8

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau đó chọn vào tùy chọn  Perpendicular   như sau

swcatghep9

Lúc này hai bề mặt sẽ vuông góc với nhau như hình

swcatghep10swcatghep11

 Concentic :

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

swcatghep12

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau  đó chọn vào tùy chọn  Concentic    như sau

swcatghep13
swcatghep14

 

Lúc này hai bề mặt sẽ đồng tâm với nhau như hình


swcatghep15

 

 Tangent  :

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

swcatghep16

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau  đó chọn vào tùy chọn  Tangent    như sau


swcatghep17swcatghep18

 

Lúc này hai bề mặt sẽ vuông góc với nhau như hình

swcatghep19

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.