Home / Học solidworks 2014 / Học solidwork 2014_Chèn chi tiết tiêu chuẩn từ thư viện

Học solidwork 2014_Chèn chi tiết tiêu chuẩn từ thư viện

Các bạn nhấp chọn vào Design Library và chọn vào phần Toolbox

swchuanthuvien1

Phía dưới, chúng ta nhấp chọn vào Add in now

Lúc này sẽ xuất hiện các tiêu chuẩn hiện có hiện này trên thế giới như sau

swchuanthuvien2

Nhấp đúp chuột vào tiêu chuẩn muốn sử dụng, lập tức sẽ xuất hiện các danh mục chi tiết tiêu chuẩn như hình

 swchuanthuvien3

Tiếp tục chọn vào danh mục chi tiết cần sử dụng, lúc này ta sẽ có đầy đủ từng loại chi tiết có trong danh mục đó. Việc cuối cùng là nhấp chọn, giữ chuột và kéo vào môi trường Assembly để sử dụng.swchuanthuvien4

Leave a Reply

Your email address will not be published.