Home / Học solidworks 2014

Học solidworks 2014

Học solidwork 2014_Các nhóm lệnh thông dụng

Lệnh   Linear Component Pattern Lệnh này có chức năng sao chép hàng loạt một chi tiết theo đường thẳng, cách  thức hoạt động tương tự bên môi trường Part Ngoài ra trong nhóm lệnh này còn có lệnh Circular Component Pattern, Mirror Components,..v..v.. các lệnh này cũng có cách thức …

Read More »