Home / Cơ Khí / Siemens NX / Hướng dẫn cài đặt Unigraphics NX 8.5 trên WINDOWS 8 64 bit

Hướng dẫn cài đặt Unigraphics NX 8.5 trên WINDOWS 8 64 bit

Link download Unigraphics NX 8.5:

https://drive.google.com/file/d/0B9M4-AdxNdmeTjdmT1UyVjBSekk/view?usp=sharing

Về cách cài đặt thì  cơ bản giống với NX7.5 và NX8.0. Nghĩa là cần cài cả UGSLicensing trong Host server để kích hoạt và Start Server thành công . Khi chạy file Launch của NX8.5 thì phần đánh dấu trong hình là phần chúng ta cần cài đặt vào ổ cứng :

1

Đầu tiên Install Unigraphics NX 8.5 trước (hoặc UGSLicensing trước cũng vẫn được) :

23

 

Click Next và chọn Typical để cài đặt đầy đủ các Feature của Unigraphics NX 8.5:

4

 

Click Next và chọn Typical để cài đặt đầy đủ các Feature của Unigraphics NX 8.5 :

5

 

Chọn vị trí cài đặt trên ổ cứng :

6

 

Ở bước này source cài sẽ tự động điền tên của PC vào nên các bạn cứ để như mặc định :

7

 

Chọn ngôn ngữ , các bạn cứ để English như mặc định và click Next :

8

 

Bước này source cài sẽ hiển thị lại một lần nữa những tùy chọn mà bạn đã chọn khi cài đặt ở các bước trước , nếu không có gì cần thay đổi thì các bạn cứ nhấn Install để bắt đầu cài đặt Unigraphics NX 8.5:

9

 

Quá trình cài đặt diễn ra trong vài phút bạn ngồi đợi nhé!!10

 

Sau khi cài đặt hoàn tất tiến hành License

Copy các Folder DRAFTINGPLUS, NXCAE_EXTRAS, NXNASTRAN, NXPLOT and UGII chép đè vào các Folder tương ứng theo đường dẫn C:\Program Files\Siemens\NX 8.0 (ổ C là ổ đã chọn để cài đặt NX)

– Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành phần cài đặt Unigraphics NX 8.5, tiếp theo chúng ta cần phải cài đặt thêm License Server để kích hoạt Server của Host Server

 

Chú ý: Trên windows xảy ra một lỗi khi cài

1. máy bạn phải cài đặt java: chi tiết tại  Download Java

 

2. “License Server Installer user interface mode not supported”

 

– để sửa lỗi này trước khi cài đặt bạn vào file cài đặt Unigraphics NX 8.5 chuột phải vào SPLM License Server_V5.3.1.exe chọn properties và làm như trong hình:

11

 

Click Next và chọn vị trí cài đặt (nên để như mặc định)

Click Browser và chỉ đường dẫn tới file NX8.0.lic trên ổ cứng  (file này nằm trong folder UGSLicensing của Crack

Chú ý : đường dẫn trong hình là nơi mình thường lưu file Lic của NX khi cài đặt để dễ quản lý nên vị trí này không phải là bắt buộc , các bạn có thể chứa file Lic ở bất kỳ nơi nào nhưng khi đã cài rồi thì không được xóa file Lic hoặc di chuyển đi nơi khác , vì nó sẽ làm cho UGSLicensing mà bạn đã cài đặt mất đi đường dẫn tới file Lic này . Vì vậy đây là lý do mình để file Lic này ở trong nơi mình cài đặt NX trên ổ cứng để tránh bị thay đổi hay xóa mất mà dẫn đến lổi và không thể khởi động được NX

12

 

Tiếp tục chọn INSTALL để cài đặt

13

Quá trình cài đặt Unigraphics NX 8.5 lâu hơn so với trên bản Unigraphics NX 8.0 một chút!

14

 

Quá trình cài đặt hoàn thành chọn DONE

15

 

Sau khi cài đặt xong!

Chạy file lmtools.exe theo đường dẫn C:\Program Files\UGS\UGSLicensing (ổ C là ổ cài đặt NX) . Chuyển qua Tab Start/Stop/Reread và click Stop Server như hình

16

 

Copy file ugslmd.exe nằm trong Folder UGSLicensing của Crack (file này nằm chung thư mục với file Lic) chép đè lên file tương ứng theo đường dẫn C:\Program Files\UGS\UGSLicensing(ổ C là ổ đà chọn để cài đặt NX).

Cuối cùng chúng ta chạy lại file  lmtools.exe  . Ở  Tab Start/Stop/Reread , đánh dấu vào tùy chọn Force Server Shutdown , sau đó click vào Start Server để bắt đầu chạy Server , nếu nó hiện thông báo phía dưới là Server Start Successful là chúng ta đã chạy Server và Crack Unigraphics NX 8.5 thành công

17

 

Giờ thì chúng ta chỉ việc chạy Unigraphics NX 8.5 và khám phá những tính năng mới của Unigraphics NX 8.5 và giao diện metro của windows 8 thôi!

18

 

Unigraphics NX 8.5

19

Leave a Reply

Your email address will not be published.