Home / Uncategorized / Khóa học AutoCAD – thực hiện bản vẽ kỹ thuật với AutoCAD

Khóa học AutoCAD – thực hiện bản vẽ kỹ thuật với AutoCAD

Đối tượng tham gia khóa học AutoCAD

 •  Sinh viên các chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, cơ khí, kỹ thuật… cần kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Autocad phục vụ cho việc học và làm việc,
 •  Người đang đi làm cần bổ sung, chuẩn hóa kiến thức, tăng khả năng hoàn thiện và thăng tiến trong nghề nghiệp. Người muốn thay đổi nghề
 •  Học viên các lớp họa viên kiến trúc.

Nội dung chương trình khóa học AutoCAD

Bài 1 : Nhập môn Autocad

 • Khởi động
 • Giới thiệu giao diện Autocad
 • Các cách vẽ với phần mềm Autocad
 • Tạo mới tập tin bản vẽ
 • Hệ trục tọa độ vuông góc đề các
 • Lệnh Line
 • Các lệnh hỗ trợ thao tác
 • dùng Ortho
 • Dùng Osnap
 • Các lệnh thiết lập bản vẽ
 • . . .

Bài 2 : Các lện vẽ cơ bản trong Autocad

 • Lệnh Rectangle – REC
 • Lệnh Circle – C
 • Cài đặt các chế độ Osnap
 • Lệnh Copy – CO
 • Lệnh Regen – RE
 • Lệnh Move – M
 • . . .

Bài 3: Các lệnh vẽ cơ bản tiếp theo

 • Lệnh Point – PO
 • Lệnh Pline – PL
 • Lệnh Polygon – POL
 • Lệnh Spline – SPL
 • Lệnh Erase – E
 • Các mẹo nhập lệnh
 • Các phương pháp bắt điểm
 • . . .

Bài 4: Các hiệu chỉnh cơ bản trong Autocad

 • Lệnh Trim – TR
 • Lệnh Extend – EX
 • Lệnh Offset – O
 • Lênh Explode – X
 • Lệnh Array – AR
 • Các phương pháp nhập lệnh
 • . . .

Bài 5: Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh cơ bản

 • Lệnh Ellipse – EL
 • Lệnh Arc – A
 • Lệnh Donut – DO
 • Lệnh Mirror – MI
 • Lệnh Chamfer – CHA
 • Lệnh Fillet – F
 • Lệnh Rotate – RO
 • Lệnh Scale – SC
 • Các thao tác chọn đối tượng
 • . . .

Bài 6: Ghi văn bản – tô mặt cắt – Hình chiếu trục đo

 • Trình tự tạo văn bản
 • Lệnh Style – ST
 • Lệnh Text – T
 • lệnh Ddedit – ED
 • Lệnh Bhatch – H
 • Lệnh Hatchedit – HE
 • Vẽ trong chế độ hình chiếu trục đo
 • . . .

Bài 7: Ghi kích thước

 • Các thao tác hỗ trợ khi vẽ
 • Ghi kích thước Autocad
 • Lệnh Qleader
 • Lệnh Psdit
 • Lệnh Stretch
 • . . .

Bài 8: Thể hiện nhiều tỉ lệ trên bản vẽ Autocad

 • Tạo kiểu kích thước
 • Thể hiện nhiều tỉ lệ trên cùng bản vẽ
 • . . .

Bài 9: Lớp – Layer trong Autocad

 • Tạo mới lớp
 • Các đặc tính của lớp
 • Các dạng tạo lớp
 • Các quy tắc về đường nét kiến trúc – Cơ khí
 • Lệnh Qselect
 • . . .

Bài 10: Khối – Block trong Autocad

 • Lệnh Block – B
 • Lệnh Insert – I
 • Định nghĩa khối
 • Lệnh Divide – DIV
 • Kết ho7p2 lệnh Div với Block
 • Lệnh Measure – ME

Bài 11: Trung tâm thiết kế ACAD Design center – Bản vẽ mẫu

 • Tập tin bản vẽ mẫu
 • Trình tự tạo tập tin bản vẽ mẫu
 • Sữ dụng bản vẽ mẫu
 • Trung tâm thiết kế – Acad disign Center
 • Các phương pháp chèn đối tượng thư viện vào bản vẽ hiện hành
 • . . .

Bài 12: Kỹ thuật in ấn trong Autocad

 • Phương pháp 1
 • Vẽ và biểu diễn đúng tỉ lệ
 • Tạo Layer
 • Định dạng trang giấy
 • Thực hiện in
 •  . . .

Bài 13: Kỹ thuật in ấn (tiếp theo)

 • Phương pháp 2
 • Tạo kiểu in riêng
 • Thực hiện in ấn
 • Xuất nhập bản vẽ
 • Các tiện ích khác
 • Mặc định cho máy in và kiểu in
 • . . .

Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa học Autocad

 • Dạy trực tiếp trong phòng máy
 • Giảng viên nhiều kinh nghiệm, tận tâm
 • Chương trình luôn cập nhật kiến thức mới
 • Giáo trình  – Tài liệu học tập phát miễn phí
 • Được học lại miễn phí 100% nếu không đạt kết quả khóa học

Học phí, thời gian của khóa học Autocad 2D

 • Học phí khóa học: 800.000 đ/Khóa
 • Thời gian học: 1.5 tháng

Kết quả sau khi hoàn thành khóa học AutoCAD

 • Khóa học AutoCAD tại trung tâm tin học Bảo Nghiệp sẽ giúp các bạn có kiến thức về thực hiện bản vẽ cũng như cách sử dụng các thành phần trong AutoCAD để tạo và quản lý thực hiên bản vẽ kỹ thuật.
  Cam kết sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin thực hiện các bản vẽ kỹ thuật với phần mềm AutoCAD

Leave a Reply

Your email address will not be published.