Home / Cơ Khí / Mastercam / Khóa học CAD/CAM – CNC Với Mastercam

Khóa học CAD/CAM – CNC Với Mastercam

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Dành cho các học viên có nhu cầu học về CAD/CAM-CNC với MasterCAM

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

8 tuần

3 buổi/ tuần, 4 tiết/ buổi

HỌC PHÍ: Liên hệ trực tiếp

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:

Chương trình đào tạo được cập nhật và biên soạn phù hợp với công nghệ hiện nay

Thiết bị thực hành được trang bị đầy đủ

Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp học viên nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong từng môn học.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức nghề.

+ Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM – CNC với MasterCAM.

+ Vẽ, thiết kế được chi tiết và khuôn mẫu với MasterCAM.

+ Lập trình được các chương trình gia công chi tiết và khuôn mẫu cho máy CNC (Phay và tiện CNC).

+ Vận hành và gia công được trên máy CNC (Phay và tiện CNC).

+ Xử lý và khắc phục được một số lỗi, sự cố thường gặp trên máy CNC (Phay và tiện CNC).

Kỹ năng nghề.

+ Vẽ, thiết kế được chi tiết và khuôn mẫu với MasterCAM.

+ Lập trình được các chương trình gia công chi tiết và khuôn mẫu cho máy CNC (Phay và tiện CNC) đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Vận hành và gia công được trên máy CNC (Phay và tiện CNC).

+ Xử lý và khắc phục được một số lỗi, sự cố thường gặp trên máy CNC (Phay và tiện CNC).

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Tổng quan về công nghệ CAD/CAM-CNC với MasterCAM

Chuẩn bị môi trường làm việc cho máy Phay, máy Tiện CNC

Xác định gốc tọa độ cho chi tiết gia công

Đo dao (offset dao) thành phần

Nhập, truyền dữ liệu NC, thao tác chỉnh sửa dự liệu, mô phỏng, kiểm tra

Thiết kế chi tiết khuôn mẫu 2D, 2D ½ với MasterCAM

Thiết kế chi tiết khuôn mẫu 3D với MasterCAM

Lập trình gia công cho máy Phay CNC, máy Tiện CNC với MasterCAM

Vận hành, gia công và bảo trì máy Phay, máy Tiện CNC

Leave a Reply

Your email address will not be published.