Home / Visi / Khóa học CAD/CAM – CNC với visi series

Khóa học CAD/CAM – CNC với visi series

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Dành cho các học viên có nhu cầu học về CAD/CAM – CNC với Visi Series

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

8 tuần

3 buổi/ tuần, 4 tiết/ buổi

HỌC PHÍ: liên hệ trực tiếp

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:

Chương trình đào tạo được cập nhật và biên soạn phù hợp với công nghệ hiện nay

Thiết bị thực hành được trang bị đầy đủ

Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp học viên nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong từng môn học.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức nghề.

+ Trình bày được khả năng công nghệ của phần mềm Visi Series trong lĩnh vực CAD/CAM – CNC.

+ Vẽ, thiết kế được chi tiết và khuôn mẫu với phần mềm Visi Series.

+ Lập trình được các chương trình gia công chi tiết và khuôn mẫu cho máy phay CNC với phần mềm Visi Series.

+ Vận hành và gia công được trên máy phay CNC.

+ Vận dụng được các phương pháp xử lý và khắc phục được một số lỗi, sự cố thường gặp trên máy phay CNC.

Kỹ năng nghề.

+ Vẽ, thiết kế được chi tiết và khuôn mẫu với phần mềm Visi Series.

+ Lập trình được các chương trình gia công chi tiết và khuôn mẫu cho máy phay CNC với phần mềm Visi Series đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Vận hành và gia công được trên máy phay CNC.

+ Xử lý và khắc phục được một số lỗi, sự cố thường gặp trên máy phay CNC.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Cài đặt phần mềm VISI Series và ứng dụng trong CAD/CAM – CNC

Thiết kế biên dạng 2D với phần mềm VISI Series

Thiết kế sản phẩm GHẾ NHỰA với phần mềm VISI Series

Thiết kế chi tiết CÁNH BƠM với phần mềm VISI Series

Thiết kế chi tiết THÂN TRÊN BƠM với phần mềm VISI Series

Thiết kế chi tiết THÂN DƯỚI BƠM với phần mềm VISI Series

Thiết kế sản phẩm NẮP BÌNH NƯỚC với phần mềm VISI Series

Thiết kế sản phẩm KHAY ĐÁ với phần mềm VISI Series

Thiết kế sản phẩm NẮP ĐỒNG HỒ với phần mềm VISI Series

Thiết kế sản phẩm CHAI NHỰA với phần mềm VISI Series

Trình bày bản vẽ 2D với phần mềm VISI Series

Thiết kế khuôn với phần mềm VISI Series

Thiết kế kênh nhựa với phần mềm VISI Series

Thiết kế kết cấu khuôn với phần mềm VISI Series

Thiết kế các chi tiết khuôn với phần mềm VISI Series

Thiết kế kênh làm mát với phần mềm VISI Series

Thiết kế chi tiết lập trình CAM với phần mềm VISI Series

Lập trình CAM với phần mềm VISI Series

Gia công sản phẩm trên máy phay CNC

Leave a Reply

Your email address will not be published.