Home / Cơ Khí / CNC / Khóa học CAD/CAM – CNC

Khóa học CAD/CAM – CNC

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

CAD/CAM-CNC với CATIA

+ Vẽ, thiết kế được chi tiết và khuôn mẫu với phần mềm CATIA.

+ Lập trình được các chương trình gia công chi tiết và khuôn mẫu cho máy phay CNC với phần mềm CATIA đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Vận hành và gia công được trên máy phay CNC.

+ Xử lý và khắc phục được một số lỗi, sự cố thường gặp trên máy phay CNC.

Học phí: liên hệ trực tiếp

Thời gian: 8 tuần – 3 buổi/tuần

Lập kế hoạch bảo trì thiết bị

Lập kế hoạch bảo trì thiết bị

CAD/CAM-CNC với ARTCAM

+ Vẽ, thiết kế được chi tiết và khuôn mẫu với phần mềm ARTCAM

+ Lập trình được các chương trình gia công chi tiết và khuôn mẫu cho máy phay CNC và máy điêu khắc với phần mềm ARTCAM đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

+ Vận hành và gia công được trên máy phay CNC và máy điêu khắc.

+ Xử lý và khắc phục được một số lỗi, sự cố thường gặp trên máy phay CNC và máy điêu khắc.

Học phí:liên hệ trực tiếp

Thời gian: 8 tuần – 3 buổi/tuần

Khóa học Vận Hành Bảo Trì Máy Tiện CNC

Giải thích được nguyên lý làm việc của máy tiện CNC.

Sử dụng được các phím chức năng điều khiển máy để vận hành, gia công và bảo trì máy tiện CNC đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

Vận hành, gia công và bảo trì được máy tiện CNC đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

Khai giảng thường xuyên

Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)

Giờ học: 18g-21g 

Giờ học: 13g30-16g30 (2-6-7)

Học phí: liên hệ trực tiếp

Khóa học Vận Hành Bảo Trì Máy Phay CNC

Giải thích được nguyên lý làm việc của máy phay CNC.

Sử dụng được các phím chức năng điều khiển máy để vận hành, gia công và bảo trì máy phay CNC đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

Vận hành, gia công và bảo trì được máy phay CNC đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

Khai giảng thường xuyên

Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)

Giờ học: 18g-21g 

Giờ học: 13g30-16g30 (2-6-7)

Học phí: liên hệ trực tiếp

Khóa hoc Cadd Với Inventor

Vẽ, thiết kế, xử lý và trình bày được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đặt, bản vẽ kết cấu với phần mềm Inventor đúng tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.

Thực hiện lắp ráp, mô phỏng chuyển động và in, xuất bản vẽ.

Khai giảng thường xuyên

Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)

Giờ học: 18g-21g 

Giờ học: 13g30-16g30 (2-6-7)

Học phí: liên hệ trực tiếp

Khóa học CADD với SolidWorks

Vẽ, thiết kế, xử lý và trình bày được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đặt, bản vẽ kết cấu với phần mềm Solidworks đúng tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.

Thực hiện lắp ráp, mô phỏng chuyển động và in, xuất bản vẽ.

Thiết kế khuôn mẫu.

Khai giảng thường xuyên

Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)

Giờ học: 18g-21g 

Giờ học: 13g30-16g30 (2-6-7)

Học phí: liên hệ trực tiếp

Khóa học Lập trình gia công trên máy phay CNC

Vẽ, thiết kế, xử lý và trình bày được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đặt, bản vẽ kết cấu với phần mềm Solidworks đúng tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.

Thực hiện lắp ráp, mô phỏng chuyển động và in, xuất bản vẽ.

Thiết kế khuôn mẫu.

Khai giảng thường xuyên

Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)

Giờ học: 18g-21g 

Giờ học: 13g30-16g30 (2-6-7)

Học phí: liên hệ trực tiếp

Khóa học Lập Trình Gia Công Trên Máy Tiện CNC

Trình bày tổng quan về công nghệ tiện CNC.

Lập trình được các chương trình gia công cho máy tiện CNC.

Vận hành và gia công được trên máy tiện CNC.

Xử lý và khắc phục được một số lỗi, sự cố thường gặp trên máy tiện CNC.

Khai giảng thường xuyên

Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)

Giờ học: 18g-21g 

Giờ học: 13g30-16g30 (2-6-7)

Học phí: liê hệ trực tiếp

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.