Khóa học lập trình gia công 2D trên NX

Buổi học đầu tiên học viên được hướng dẫn

Quy trình gia công

–         Trình tự công việc gia công sản phẩm

–         Thiết lập môi trường làm việc

–         Thiết lập tọa độ cho chi tiết gia công

–         Tạo phôi cho chi tiết gia công

–         Chọn máy gia công

–         Các dạng công nghệ trên máy CNC

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Tổng quan về Phay 2D trên phần mềm NX

2d-nx1

Buổi học thứ 2 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công 2D_Mill Planar

 

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

2d-nx2

2D_Mill Planar

Buổi học thứ 3 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Face Milling Area

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 2d-nx3

Face Milling Area

Buổi học thứ 4 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Face Milling

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

 

2d-nx4

Face Milling

Buổi học thứ 5 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Face Milling Manual

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

2d-nx5

Face Milling Manual

Buổi học thứ 6 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Planar Mill

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 2d-nx6

Planar Mill

Buổi học thứ 7 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Planar Profile

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

2d-nx7

Planar Profile

Buổi học thứ 8 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Rough Follow

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

2d-nx8

Rough Follow

Buổi học thứ 9 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Rough ZigZag

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

2d-nx9

Rough ZigZag

Buổi học thứ 10 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Cleanup Corners

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

–          

2d-nx10

Cleanup Corners

Buổi học thứ 11 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Finish Walls

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

 

2d-nx11

Finish Walls

Buổi học thứ 12 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Finish Floor

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

2d-nx12

Finish Floor

 

Buổi học thứ 13 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công lỗ Hole Milling

Phương pháp gia công Phay ren Thread Milling

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

2d-nx13

Hole Milling

Buổi học thứ 14

–         Làm bài tập tổng hợp

–         Làm bài kiểm tra cuối khóa

 

2d-nx14

 

 

Bài tập kiểm tra cuối khóa

 

Học tại ADVANCE – CAD

  1. 1.     Bạn được hướng dẫn bởi các giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tế, truyền đạt dễ hiểu và tận tình trong giảng dạy.
  2. 2.     Được học trong môi trường năng động, trang thiết bị máy móc hiện đại.
  3. 3.     Được hỗ trợ cài đặt phần mềm và phát giáo trình miễn phí, ngoài ra còn được cung cấp video hướng dẫn chi tiết cho học viên có thể dễ dàng học khi ở nhà.
  4. 4.     Bảo hành tri thức: khi gặp khó khăn trong công việc học viên sẽ được hỗ trợ từ các kỹ sư của trung tâm.
  5. 5.     Sau kết thúc khóa học và làm bài kiểm tra cuối khóa, học viên được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.
  6. 6.     Advance – cad là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước vì vậy sau khóa học các bạn sẽ được giới thiệu đến các đối tác của trung tâm hiện nay.

Với những điểm nổi trội trên Advance – cad sẽ là sân chơi chất lượng cho các học viên, quý doanh nghiệp muốn nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực CAD/CAM/CNC