Khóa học lập trình gia công Phay 3D trên phần mềm NX

Buổi học đầu tiên học viên được hướng dẫn

Quy trình gia công

–         Trình tự công việc gia công sản phẩm

–         Thiết lập môi trường làm việc

–         Thiết lập tọa độ cho chi tiết gia công

–         Tạo phôi cho chi tiết gia công

–         Chọn máy gia công

–         Các dạng công nghệ trên máy CNC

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Tổng quan về Phay 3D trên phần mềm NX

 2d-nx1

Buổi học thứ 2 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công Zlevel Follow Cavity

Phương pháp gia công  Core

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

3d-nx1

Zlevel Follow Cavity

Buổi học thứ 3 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Profile Steep

Phương pháp gia công  Contour ZigZag

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

 

 3d-nx2

Contour ZigZag

 

Buổi học thứ 4 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Contour Follow

Phương pháp gia công  Flowcut Ref Tool Old

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

3d-nx3 

Flowcut Ref Tool Old

Buổi học thứ 5 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Flowcut Smooth

Phương pháp gia công  Cavity Mill

–         Chọn máy gia công

–         Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–         Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–         Khai báo thông số chế độ cắt

–         Khai báo mặt phẳng lùi dao

–         Định nghĩa mặt gia công

–         Mô phỏng quá trình gia công

–         Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

3d-nx4

Flowcut Smooth

Buổi học thứ 6 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Plunge Milling

Phương pháp gia công  Corner Rough

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

 

3d-nx5

 

Plunge Milling

Buổi học thứ 7 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Rest Milling

Phương pháp gia công  Zlevel Corner

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

3d-nx6

Rest Milling

Buổi học thứ 8 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Fixed Contour

Phương pháp gia công  Contour Area

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

 

3d-nx7

 

Contour Area

Buổi học thứ 9 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Contour  Area

Phương pháp gia công  Contour Streamline

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 3d-nx8

 

Contour Streamline

Buổi học thứ 10 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Contour Surface Area

Phương pháp gia công  Contour Streamline

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

3d-nx9

Contour Surface Area

Buổi học thứ 11 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Contour Area Non Steep

Phương pháp gia công  Contour Area Dir Steep

 

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

3d-nx10

Contour Area Non Steep

Buổi học thứ 12 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Flowcut Single

Phương pháp gia công  Flowcut Multiple

Phương pháp gia công   Profile 3D

 

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

3d-nx11

 

Flowcut Single

Buổi học thứ 13 học viên được hướng dẫn

Phương pháp gia công  Flowcut ref Tool Test

Phương pháp gia công  Solid Profile 3D

Phương pháp gia công  Contour Text

 

–      Chọn máy gia công

–      Định nghĩa các thông số cho nguyên công

–      Khai báo thông số cho dụng cụ cắt

–      Khai báo thông số chế độ cắt

–      Khai báo mặt phẳng lùi dao

–      Định nghĩa mặt gia công

–      Mô phỏng quá trình gia công

–      Xuất mã G-Code cho chương trình gia công

 

3d-nx12

Contour Text

Buổi học thứ 14

–      Làm bài tập tổng hợp

–      Kiểm tra cuối khóa

3d-nx13

Bài kiểm tra cuối khóa 

Học tại ADVANCE – CAD

  1. 1.     Bạn được hướng dẫn bởi các giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tế, truyền đạt dễ hiểu và tận tình trong giảng dạy.
  2. 2.     Được học trong môi trường năng động, trang thiết bị máy móc hiện đại.
  3. 3.     Được hỗ trợ cài đặt phần mềm và phát giáo trình miễn phí, ngoài ra còn được cung cấp video hướng dẫn chi tiết cho học viên có thể dễ dàng học khi ở nhà.
  4. 4.     Bảo hành tri thức: khi gặp khó khăn trong công việc học viên sẽ được hỗ trợ từ các kỹ sư của trung tâm.
  5. 5.     Sau kết thúc khóa học và làm bài kiểm tra cuối khóa, học viên được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.
  6. 6.     Advance – cad là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước vì vậy sau khóa học các bạn sẽ được giới thiệu đến các đối tác của trung tâm hiện nay.

Với những điểm nổi trội trên Advance – cad sẽ là sân chơi chất lượng cho các học viên, quý doanh nghiệp muốn nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực CAD/CAM/CNC