Khóa học lập trình Phay 3d trên Mastercam

Nội dung và thời gian học

Buổi học đầu tiên học viên được hướng dẫn

–         Giới thiệu các loại máy phay trên Mastercam

–         Chọn máy theo yêu cầu thực tế.

–         Thiết lập về dụng cụ cắt , phôi, chọn và tạo mới dụng cụ cắt theo yêu cầu thực tế

–         Chỉnh sửa bề mặt gia công, tạo đường giới hạn vùng gia công

Buổi học thứ 2 đến buổi học thứ 3 học viên được hướng dẫn

   Giới thiệu các phương pháp gia công phay 3D trên Mastercam

–         Tìm hiểu phương pháp phay thô mặt cong 3D Surface Rough Parallel

–         Tìm hiểu phương pháp phay thô mặt cong 3D Surface Rough Radial

–         Tìm hiểu phương pháp phay thô mặt cong 3D Surface Rough Project

 

 phay3d1.png

Rough Parallet

 

 phay3d2

Rough Project

 

phay3d3

Rough Radial 

 

Buổi học thứ 4 đến buổi học thứ 5 học viên được hướng dẫn

–         Tìm hiểu phương pháp phay thô mặt cong 3D Surface Rough Flowline

–         Tìm hiểu phương pháp phay thô mặt cong 3D Surface Rough Contour.

–         Tìm hiểu phương pháp phay thô mặt cong 3D Surface Rough Pocket.

 

phay3d4

Rough Flowline

 

 phay3d5

 

Rough Pocket 

Buổi học thứ 6 đến buổi học thứ 7 học viên được hướng dẫn

–         Tìm hiểu phương pháp phay thô mặt cong 3D Surface Rough Plunge.

–         Tìm hiểu phương pháp phay thô mặt cong 3D Surface Rough Restmill.

 

 

phay3d6

 

Rough Restmill

 

phay3d7 

Rough Plunge

Buổi học thứ 8 đến buổi học thứ 9 học viên được hướng dẫn

–         Tìm hiểu phương pháp phay tinh mặt cong 3D Surface Finish Parallel Steep.

–         Tìm hiểu phương pháp phay tinh mặt cong 3D Surface Finish Radial.

–         Tìm hiểu phương pháp phay tinh mặt cong 3D Surface Finish Leftover.

 

phay3d8

Finish Parallel

 phay3d9

 

 

                                                                                                                                     Finish Radial

 

 phay3d10

Finish Leftover

Buổi học 10 đến buổi học thứ 11 học viên được hướng dẫn

–         Tìm hiểu phương pháp phay tinh mặt cong 3D Surface Finish Project.

–         Tìm hiểu phương pháp phay tinh mặt cong 3D Surface Finish Flowline.

–         Tìm hiểu phương pháp phay tinh mặt cong 3D Surface Finish Contour.

phay3d11

Finish Flowline

phay3d12

Finish Project

 

Buổi học thứ 12 đến buổi học thứ 13 học viên được hướng dẫn

 

–         Tìm hiểu phương pháp phay tinh mặt cong 3D Surface Finish Shallow.

–         Tìm hiểu phương pháp phay tinh mặt cong 3D Surface Finish Pencil.

–         Tìm hiểu phương pháp phay tinh mặt cong 3D Surface Finish Scallop.

 

 phay3d13

Finish Shallow


 phay3d14

Finish Pencil

 

 phay3d15

Finish Scallop

 

Buổi học thứ 14 học viên được hướng dẫn

–         Mô phỏng lại đường chạy dao

–         Xuất chương trình gia công Gcode

–         Chỉnh sửa Toolpath, tái tạo đường chạy dao.

–         Tạo nguyên công mới,thiết lập gốc tọa độ gia công mới.

–         Thi kiểm tra cuối khóa

 

 phay3d16

Bài tập kiểm tra cuối khóa

phay3d17

 

Bài tập kiểm tra cuối khóa 

 

Học tại ADVANCE – CAD

  1. Bạn được hướng dẫn bởi các giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tế, truyền đạt dễ hiểu và tận tình trong giảng dạy.
  2. Được học trong môi trường năng động, trang thiết bị máy móc hiện đại.
  3. Được hỗ trợ cài đặt phần mềm và phát giáo trình miễn phí, ngoài ra còn được cung cấp video hướng dẫn chi tiết cho học viên có thể dễ dàng học khi ở nhà.
  4. Bảo hành tri thức: khi gặp khó khăn trong công việc học viên sẽ được hỗ trợ từ các kỹ sư của trung tâm.
  5. Sau kết thúc khóa học và làm bài kiểm tra cuối khóa, học viên được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.
  6. Advance – cad là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước vì vậy sau khóa học các bạn sẽ được giới thiệu đến các đối tác của trung tâm hiện nay.

Với những điểm nổi trội trên Advance – cad sẽ là sân chơi chất lượng cho các học viên, quý doanh nghiệp muốn nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực CAD/CAM/CNC