Home / SketchUp / Khóa học SketchUp cơ bản và nâng cao

Khóa học SketchUp cơ bản và nâng cao

SketchUp là phần mềm đồ họa 3D chuyên ứng dụng vào thiết kế sơ phác, xây dựng mô hình trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, xây dựng…

SketchUp được phát triển theo 2 xu hướng:
1. Đơn giản nhưng hiệu quả: SketchUp là phần mềm 3D dễ học, tốn ít thời gian. Để đơn giản và hiệu quả, SketchUp trực quan hóa mọi hoạt động tương tự như khi vẽ tay. Đơn vị cơ bản trong SketchUp là đường – mặt với chuỗi thao tác vẽ, chia, nối, di chuyển, xoay, thu phóng, nâng khối, cắt khối, trượt dẫn, tô màu, áp vật liệu, vẽ địa hình, thêm cảnh quan, giả lập bóng đổ, xuất ảnh, làm slide show … các hoạt động này đều trực quan trong môi trường 3D. Mọi tính năng chỉ được xây dựng vừa đủ dùng nhưng khả năng thể hiện ý tưởng sơ phác khá hiệu quả.
2. Nhanh nhưng chính xác: Do đơn giản nên người dùng SketchUp có thể vẽ rất nhanh, nhưng không có nghĩa kém chính xác. SketchUp có khả năng dò điểm nội suy, giả lập bóng đổ theo thời gian thực, tạo mặt cắt tương tác, áp vật liệu dễ dàng…

Dưới đây là một số khái niệm cơ bản nhất mà người dùng cần phải biết khi học SketchUp

VCB (Value control box):
Đây là TUT về VCB với các anh em mới học SketchUp, trong TUT này mới chỉ đề cập đến line, rectangle, circle và arc.
SketchUp thường đc chúng ta sử dụng cho concept nhiều nhưng việc sử dụng VCB để cho cách vẽ chính xác cũng có những ứng dụng khá tiện lợi trong quá trình tìm ý.
Phần nền (background) của TUT này là hệ lưới 200×200.

1. Line (vẽ đoạn thẳng với độ dốc cho trước – trên mặt bằng)


Ở đây tôi đang đề cập đến TỌA ĐỘ TƯƠNG ĐỐI, là vị trí tương đối của điểm kết thúc so với điểm bắt đầu của đoạn thẳng, xác lập trong ngoặc nhọn ; < red – green – blue >
VD trên tôi sử dụng giá trị <400,200,0>, có kết quả như hình vẽ.
Không ngắt lệnh, ta tiếp tục thay đổi giá trị cho độ dài đoạn thẳng

 

VD để vẽ đoạn có độ dốc 1:5, ta vẽ line với điểm kết có tọa độ tương đối là <5,1,0> giá trị 0 để xác lập cho trụcblue. Sau đó nhập giá trị độ dài đoạn thẳng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.