Home / Thiết kế Nx9 / Nx9_010.Move Face: di chuyển khối or mặt phẳng

Nx9_010.Move Face: di chuyển khối or mặt phẳng

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Move Face.

B2: Chọn đối tượng cần di chuyển.

B3: Nhập giá trị > OK.

Pull Face: kéo vật thể.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Pull.

B2: chọn mặt phẳng kéo (theo phương vetto pháp tuyến).

B3: Nhập giá tri kéo thêm > OK.

Offset Region: Offset đối tượng.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Offset Region.

B2: Chọn đối tượng Offset.

B3: Nhập giá trị Offset > OK.

Resize Face: chỉnh sửa kích thước trụ.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Resize Face.

B2: Chọn mặt trụ cần chỉnh sửa.

B3: Nhập giá trị cần sửa > OK.

Make coacial: đồng trục.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Relate > Make coacial.

B2: Chọn trụ thứ nhất > chọn trụ thứ 2 (thứ n) > OK.

Make tangent: tiếp tuyến.

Các bước thực hiện:

B1: Insert > Synchronous Modeling > Relate > Make tangent.

B2: Chọn mặt phẳng > chọn mặt trụ > OK.

Chỉnh sửa (Edit parameters)

Thực hiện:

Chuột phải > chọn Edit parameter > chỉnh sửa giá trị > OK

View display: các hình thức hiển thị khối 3D .

Thực hiện:

Chọn lệnh trên thanh công cụ.

disnx9

 

Các hình thức hiển hiển thị khối 3D

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.