Home / Thiết kế Nx9 / Nx9_07.Giao diện đồ họa

Nx9_07.Giao diện đồ họa

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Thanh Ribbon

 

ribonnx9.1

 

Tùy biến thanh Ribbon

 

 

 

ribonnx9.2

Trên thanh Ribbon, có thể hiển thị hoặc ẩn:

 Tab của một trình ứng dụng

 Các nhóm cho mỗi tab

 Các lệnh cho mỗi nhóm

Để hiển thị hoặc ẩn một tab trên thanh Ribbon

o Tại đầu phải của thanh Ribbon, nhấn chuột phải Ribbon Options.

ribonnx9.3

o Từ lệnh đơn Ribbon Options, chọn một thẻ để hiển thị.

Các tab bị ẩn khi hộp kiểm của chúng không được chọn.

Tab được chọn được hiển thị trên thanh Ribbon.

 

ribonnx9.4

Tương tự cho việc ẩn hiện các lệnh trên các menu.

Command Finder

Sử dụng Command Finder để tìm và kích hoạt một lệnh NX cụ thể khi bạn không thấy nó trên các menu, hoặc không muốn tìm nhanh các lệnh.

Từ danh sách các lệnh, có thể:

 Hiển thị vị trí lệnh, nếu nó sẵn sàng trong một môi trường hiện hành.

 Kích hoạt lệnh, nếu lệnh này khả thi trong môi trường đang sử dụng.

 Bật một lệnh thuộc dạng bật/tắt, nếu nó sẵn sàng trong một môi trường hiện hành.

 Bổ sung lệnh cho một thanh viền màn hình Border Bar

 Truy xuất thông tin Help cho lệnh đó.

Khi một lệnh không sẵn sàng, Command Finder hoặc sẽ thông báo là lệnh đó không sẵn sàng hoặc nhận diện trình ứng dụng nơi lệnh đó sẵn sàng.

 

Các hộp thoại

Đa phần hộp thoại lệnh trong NX tập trung vào tác vụ và trình bày các mục lựa chọn trong quy trình từ trên xuống dưới.

Các mục lựa chọn được trình bày trong nhóm. Để thống nhất, các hộp thoại cho các lệnh khác nhau sẽ trình bày cùng các nhóm mục lựa chọn cho những hành động lặp đi lặp lại ví dụ như chọn chuỗi đường cong, xác định điểm, hoặc xác định vector.

Có thể mở rộng hoặc đóng các nhóm.

ribonnx9.5

Nút lệnh OK và Apply chỉ sẵn sàng khi mọi hành động cần thiết cho lệnh đã hoàn tất.

Khi chỉnh cỡ một hộp thoại, cỡ tùy biến sẽ không được giữ sau khi đóng hộp thoại.

Có thể kiểm soát việc NX sẽ hiển thị nhiều hoặc ít hộp thoại cùng lúc theo mặc định, sử dụng tham số ưu tiên User Interface Default Dialog Layout.

 Để tìm tham số User Interface đó, chọn thẻ File > Preferences > All Preferences > User Interface (hoặc Ctrl + 2) và nhấn thẻ General.

 Trước khi chuyển giữa More và Less, luôn phải nhấn nút lệnh Reset Dialog Memory và nhấn Apply.

Có thể dễ dàng truy xuất các bố cục đơn giản hoặc đầy đủ của một hộp thoại lệnh. NX chỉnh độ đơn giản hay độ đầy đủ của hộp thoại lệnh theo vai trò sử dụng.

Thao tác chuột

ribonnx9.6 ribonnx9.7

Sau đây là bảng tóm tắt các hành động có thể thực hiện bằng cách di chuyển con trỏ chuột:

Trỏ chuột vào nút lệnh trong một nhóm Ribbon Hiển thị Ballon Help cho nút lệnh.
Trỏ chuột vào nút lệnh trên một thanh công cụ Hiển thị Ballon Help cho nút lệnh.
Trỏ chuột vào nút lệnh trong một hộp thoại Hiển thị tên nút lệnh.
Trỏ chuột vào đối tượng, thành phần hoặc bộ phận trong cửa sổ đồ họa Tô nổi bật tạm thời đối tượng dựa trên Selection Type Filter. Hiển thị tên của đối tượng hoặc thành phần trong một lô gợi nhớ.

 

 

Shortcut Toolbar – Thanh công cụ ngữ cảnh 

Một shortcut Toolbar (thanh công cụ ngữ cảnh) là một thanh công cụ chứa các lệnh thường sử dụng cho các đối tượng được chọn.

 Nếu chọn một hoặc nhiều đối tượng cùng loại, thanh công cụ ngữ cảnh sẽ hiển thị các lệnh cho dạng đối tượng được chọn.

 Nếu chọn nhiều đối tượng khác loại, thanh công cụ ngữ cảnh hiển thị các lệnh có thể sử dụng trên mọi dạng đối tượng được chọn.

Khi không có hộp thoại nào được mở và chọn một hoặc nhiều đối tượng trong cửa sổ hình họa, NX chỉ hiện thanh công cụ ngữ cảnh.

 

ribonnx9.8

 

 

Khi không có hộp thoại nào mở và nhấn chuột phải vào một hoặc nhiều đối tượng được chọn trong cửa sổ hình họa, trong Part Navigator, hoặc trong Assembly Navigator, NX sẽ hiển thị shortcut Toolbar (thanh công cụ ngữ cảnh) và shortcut Menu (lệnh đơn ngữ cảnh).

 

Thanh công cụ ngữ cảnh View

Thanh công cụ ngữ cảnh View được hiển thị khi:

 

Nhấn vào nền cửa sổ đồ họa

 

 hinhhocnx9.9
Bấm giữ Ctrl và nhấn một đối tượng

 

 hinhhocnx9.10

 

Lệnh đơn ngữ cảnh View

 

 

Mục lựa chọn Miêu tả
Refresh Làm tươi toàn bộ của sổ hình họa, xóa đi các phần tử tạm thời.
Fit Làm hiển thị vừa khít toàn bộ chi tiết trong cửa sổ đồ họa theo hình chiếu. Tận dụng % fit trên thẻ File > Preferences > All Preferences > Visualization > View/Screen.
Zoom Làm hiển thị vừa khít hình chiếu trong cửa sổ đồ họa theo một khung nhỏ hình chữ nhật do người dùng định nghĩa.
Pan Kích hoạt chế độ Pan để dịch chuyển hình chiếu bằng con trỏ.
Rote Kích hoạt chế độ Rote để xoay hình chiếu bằng con trỏ.
Update Display Thực hiện mọi điều chỉnh trong hiển thị (trong hình chiếu nơi con trỏ định vị) cho thích hợp với các thay đổi về xoay hay áp dụng tỷ lệ (ví dụ cho các đường ẩn hoặc các đường viền bóng).
Lock Rotions Ngăn hình chiếu xoay sử dụng một thiết bị phần cứng 3D (chuột 3D) hoặc phím chuột giữa.
True Shading Cung cấp các mục lựa chọn cho phép nhanh chóng thiết lập một hình hiển thị thời gian thực có chất lượng như ảnh chụp.
Rendering Style Xác định phương pháp tô bóng và tính cạnh khuất cho hiển thị mô hình.
Background Thay đổi nền màn hình đồ họa
Work View Trong một bố cục nhiều hình chiếu, mục này chỉ định hình chiếu nơi lệnh được chọn làm hình chiếu làm việc hiện hành (Work view).
Orient View Xem đối tượng theo các mặt phẳng chiếu cơ bản
Set Rotion Reference

[Ctrl + F2]
Thiết lập điểm hoặc trục xoay đối tượng. Trong trường hợp đối tượng khá lớn, muốn xem đối tượng quanh một vị trí cố định nên sử dụng lệnh này. [Sau khi chọn lệnh, chọn một điểm hoặc một

 

 

 

  trục bất kỳ trên chi tiết, muốn chọn trục phải đảm bảo là trên thanh Top Border, ô bộ lọc lựa chọn phải là Edge].
Clear Rote Reference

[Ctrl + F3]
Hủy chưc năng xoay đối tượng.
Repeat Command Cho chạy một lệnh bất kỳ trong số 10 lệnh được sử dụng gần đây nhất.
Undo Xóa hiệu ứng của tác vụ được thực hiện gần đây nhất.

 

Radial Toolbar – thanh công cụ hướng tâm

Radial Toolbar (thanh công cụ hướng tâm) xuất hiện khi bấm giữ Shift + Ctrl và nhấn một phím chuột. Việc Radial Toolbar nào xuất hiện là tùy thuộc vào phím chuột nhấn.

hinhhocnx9.11

 

 

 

Radial shortcut – lệnh đơn hướng tâm

Radial shortcut xuất hiện khi nhấn và giữ chuột phải

hinhhocnx9.12

 Khi nhấn và giữ chuột phải ngoài đối tượng thì một radial shortcut sẽ xuất hiện, để lựa chọn lệnh, người sử dụng vẫn nhấn và giữ chuột phải và di chuyển chuột tới vị trí lệnh lựa chọn rồi thả chuột.

 Khi nhấn và giữ chuột phải trên một đối tượng được chọn thì một radial shortcut sẽ xuất hiện với các lệnh thích hợp cho đối tượng.

hinhhocnx9.13

Trong trường hợp đã lỡ chọn sai một đối tượng hay một thuộc tính của đối tượng (đường, mặt, điểm …), thao tác bỏ chọn như sau: nhấn phím Shift + chuột trái vào đối tượng bỏ chọn.

Trường hợp muốn bỏ tất cả các đối tượng được chọn thì nhấn Esc trên bàn phím.

Tùy chỉnh thanh công cụ hướng tâm

Có ba radial Toolbar (thanh công cụ hướng tâm) có thể được tùy biến trong mỗi trình ứng dụng NX. Có thể đưa cho tới 8 lệnh trên môi thanh công cụ hướng tâm.

Radial Toolbar được thiết kế để chứa lệnh khác nhau cho các trình ứng dụng khác nhau. Để sử dụng cùng một lệnh trong cùng một radial Toolbar qua nhiều trình ứng dụng khác nhau, cần định vị lệnh đó trong radial Toolbar cho mỗi trình ứng dụng.

Radial Toolbars chỉ có thể được tùy biến trong trình ứng dụng NX khi mở hoặc tạo một chi tiết. Trình ứng dụng No Part không hỗ trợ tính năng tùy biến này.

hinhhocnx9.14

 

 

 

 

 

Xử lý hình chiếu trong cửa số hình họa

Có thể xoay hình chiếu bằng cách kéo với phím chuột giữa, thả phím chuột để ngừng xoay.

Khi con trỏ ở gần cạnh nằm dọc trái hay phải của màn hình, việc xoay hình chiếu sẽ được thực hiện quanh trục X của màn hình.
 hinhhocnx9.15
Khi con trỏ ở gần cạnh dưới của màn hình, việc xoay hình chiếu sẽ được thực hiện quanh trục Y của màn hình.
 hinhhocnx9.16
Khi con trỏ ở gần cạnh trên của màn hình, việc xoay hình chiếu sẽ được thực hiện quanh trục Z của màn hình (vuông góc với màn hình).
 hinhhocnx9.17
Nếu con trỏ ở giữa cửa sổ hình họa, trục xoay được xác định bởi hướng kéo con trỏ.

hinhhocnx9.18

 

Các mục xử lý hình chiếu khác

 

Orient View

 

Chỉnh sửa hướng của một hình chiếu cụ thể theo một hình chiếu định nghĩa sẵn.

Chỉ thay đổi tham số canh của hình chiếu, không thay đổi tên hình chiếu.

Có thể được chọn từ thẻ View > nhóm Operation hoặc từ lệnh đơn ngữ cảnh.

Phím Home  Định hướng hình chiếu hiện hành thành Trimét.
Phím End Định hướng hình chiếu hiện hành thành Isomét.
Phím F8 Định hướng hình chiếu hiện hành thành một bề mặt phẳng được chọn hoặc một mặt phẳng datum (mốc) hoặc một hình chiếu phẳng (top, front, right, back, bottom, left) nằm gần nhất hướng của hình chiếu hiện hành.

 

View triad  Cố định hình chiếu

View Triad là một chỉ báo trực quan trình bày hướng của hệ tọa độ tuyệt đối (Absolute coordinate system) của mô hình.

View Triad được hiển thị trong góc dưới bên trái của cửa sổ hình họa.

Chọn một trục của View triad để khóa chỉ xoay quanh trục này.

hinhhocnx9.19

 

Nhấn phím chuột giữa, bấm Esc, hoặc nhấn điểm gốc của 3 mũi tên để quay về xoay bình thường.

Top Border bar – thanh lệnh trên cùng trong cửa sổ

Sử dụng Top Border bar để thiết lập và sử dụng các mục chọn lựa nâng cao.

Với Top Border bar có thể:

 Chọn đối tượng bằng cách lọc chúng dựa trên các thuộc tính cụ thể.

 Xác định cách chọn lựa nhiều đối tượng.

 Truy xuất các công cụ chọn lựa nàng cao, ví dụ Selection lntent và Snap Point.

Các chế độ bắt điểm

hinhhocnx9.20 hinhhocnx9.21

 

 

 
 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.