Học cơ khí_Bài 4: CẤU TẠO VÀ Sự KẾT TINH CỦA KIM LOẠI.

 CẤU TẠO VÀ Sự KẾT TINH CỦA KIM LOẠI 3.2.1  Cấu tạo Vật liệu phi kim có cấu tạo vô định hình, còn kim loại có cấu tạo tinh thể. Xét một đơn tinh thể trong không gian 2D, các nguyên tử kim loại phân bô’ theo một quy luật …

Read More »

Học cơ khí_Bài 5: CẤU TẠO CỦA HƠP kim.

CẤU TẠO CỦA HƠP kim 1.3.1.    Khái niêm cơ bản vê hơp kim Trong thực tế người ta sử dụng hợp kim nhiều hơn kim loại nguyên chất, vì hợp kim có cơ tính tổng hợp tốt hơn, hoặc một số tính chất đặc biột khác cần thiết cho nhu cầu …

Read More »

Học cơ khí_Bài 3: KIM LOAI VÀ HƠP KIM

  MỘT SỐ TÍNH CHẤT cơ BẢN CỦA KIM LOẠI VÀ HỢP KIM Kim loại và hợp kim cùa chúng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để chế tạo các chi tiết máy. Tuy nhiên trong sản xuất cần phải dựa vào các yêu cầu kỹ thuật để …

Read More »

Học cơ khí_Bài 2: Quá trình kỹ thuật trong gia công cơ khí

MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT TRONG GIA CÔNG Cơ KHÍ 2.1.        LƯỢNG DƯGIA CÔNG Lượng dư gia công là lượng kim loại dự trữ cho quá trình cắt gọt để đạt độ bóng, độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuật. Đó là hiệu số giữa kích thước thực của phôi …

Read More »

Học cơ khí_Bài 1: Quá trình sản xuất cơ khí

Để hiểu được quá trình chế tạo một sản phẩm cơ khí chúng ta hãy nghiên cứu sơ đồ hình 1.1. Hình 1.1. Sơ đổ quá trình sản xuất cơ khí – Bắt đầu từ quặng thông qua công nghiệp luyện kim sẽ tạo ra những vật liệu chung phục …

Read More »

Khái niệm chung về gia công cơ khí

Máy móc Sản  phẩm của ngành chế tạo cơ khí bao gồm  nhiều bộ phận,  nhiều chi tiết  hợp thành. Căn cứ công dụng và điều kiện làm việc của mỗi chi tiết, người thiết kế định ra cho nó một hình dạng và kích thước nhất định cùng với …

Read More »

Hiểu rõ hơn thiết kế cơ khí là gì

Thiết kế cơ khí hoặc Thiết kế máy là một trong những ngành quan trọng của Thiết kế Kỹ thuật. Để hiểu thiết kế máy, thiế kế cơ khí là gì chúng ta xem xét ví dụ về hộp số của xe. Hộp số truyền chuyển động và sức mạnh …

Read More »

Mua máy cnc điêu khắc gỗ chất lượng ở đâu?

Nhiều năm trước, nhu cầu người học Jdpaint (phần mềm thiết kế lập trình máy CNC điêu khắc gỗ) không nhiều, vì lúc đó công nghệ chưa phát triển. Phần lớn gỗ được người thợ chạm thủ công. Nhưng gần đây số lượng người học Jdpaint tăng rất nhanh, vì …

Read More »