Redsun_Khai Giảng Lớp REVIT ARCHITECTURE

Khai Giảng Lớp REVIT ARCHITECTURE K.122 Trung tâm đào tạo đồ họa RED SUN khai giảng lớp REVIT ARCHITECTURE 2013 K.122 (xem nội dung chi tiết). Đây là phần mềm hỗ trợ rất mạnh cho thiết kế Kiến trúc và là nền tảng để các KTS, Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Cơ điện, Họa …

Read More »

Redsun_Khai giảng Autodesk Navisworks Manage

Khai giảng Autodesk Navisworks Manage K.05 Ngày 20.12.2013, Trung tâm đào tạo RED SUN sẽ khai giảng lớp Autodesk Navisworks Manage K05 cho các Kỹ sư . Đây là khóa học dành cho mô phỏng thi công 4D và 5D. 1. Thời gian: thứ 2 – 4, 18h00 – 21h00 …

Read More »