Học Cơ khí Bài_59: Phân loại hệ thống điều khiến

1)    Phân loại hệ thống điều khiến Hiện có nhiều cách phân loại hệ thống điều khiển, mỗi cách phân loại theo những chỉ tiêu khác nhau, chẳng hạn theo: dạng tín hiệu (rời rạc hay liên tục), lớp các phương trình vi phân mô tả động lực học hệ …

Read More »

Học Cơ khí Bài_58: Tự động hoá Trong sản xuất cơ khí

1.1.      Một số khái niệm cơ bản Trong sản xuất cơ khí, TĐH là mức độ phát triển cao hơn CKH. Có được sự khác biệt đó là do hình thức điều khiển trong TĐH. Vì vậy, trước khi hiểu TĐH là gì, cần làm quen một số khái niệm …

Read More »

Học Cơ khí Bài_57: Cơ khí hoá trong công nghiệp

I) Cơ KHÍ HOÁ TRONG SẢN XUẤT cơ khí 1)    Định nghĩa Cơ khí hoá là sự thay thế sức lao động thủ công (bằng tay) của người thợ bằng máy móc để thực hiện việc gia công, chế tạo các chi tiết máy, hay máy móc, thiết bị …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_56: Các phương pháp phun phủ

1)   Các phương pháp phun phủ Căn cứ vào các nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình phun ta sẽ tìm hiểu một số phương pháp sau: Hình 9.4. Phun bằng ngọn lửa Là phương pháp phun mà kim loại phun ở dạng bột, dây hoặc thanh được chạy …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_55: Hoá Nhiệt Luyện

1)   Khái niêm Là phương pháp gia công nhiệt bằng cách khuếch tán ở trạng thái nguyên tử một sô’ nguyên tô’ từ môi trường bên ngoài ở nhiệt độ cao nhằm làm thay đổi thành phần hoá học lớp bề mặt dẫn đến thay đổi tính chất của nó. …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_54: Phương Pháp nhiệt luyện Ram kim loại

                1)   Ram Ram để khử ứng suất dư nhằm giảm độ cứng tăng độ dẻo, độ dài, độ bền. Sau khi tôi buộc phải ram. Bới vậy người ta nói ram là công việc bắt buộc sau tôi. Ram là nung nóng …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_53: Phương pháp nhiệt luyện thường hoá và Tôi

1)   Thường hoá Quá trình thường hoá cũng được tiến hành như ủ, chỉ khác ủ ở chỗ phôi sau khi nung được làm nguội trong không khí tĩnh, thời gian nguội nhanh hơn so với ủ nên tốc độ nguội nhanh hơn ủ một ít. Sau khi thường hoá, …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_52: Các phương pháp nhiêt luyên thép (Ủ kim Loại)

 Các phương pháp nhiêt luyên thép Ủ Những phương pháp nhiệt luyện thường dùng là: ú, thường hoá, tôi và ram. ủ là quá trình nung nóng thép tới nhiệt độ nhất định, giữ ờ nhiệt độ dó một thời gian phù hợp, sau đó làm nguội rất chậm trong …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_51: Gia công kim loại bằng plasma

Gia công kim loại bằng plasma Thực chất: Sử dụng nguồn năng lượng plasma bằng cách thổi dòng khí tạo plasma đi qua hồ quang điện trong mỏ cát, khi đó hồ quang bị nén và được “trộn” với khí tạo plasma sinh ra nguồn nhiệt plasma. Như vậy bản …

Read More »

Học cơ khí_Bài 50: Gia công bằng tia nước

1).    Gia còng bàng tia nước . Nguyên lý gia công. Cắt bằng tia nước (WaterJet Cutting-WJC) là quá trìnhsử dụng tia nước áp suất cao dể gia công vật liệu. Vết cắthoặc rãnh có độ rộng xấp xỉlmm. Đường kính lỗ nhỏnhất có thể cắt được làl,5mm. Phương pháp …

Read More »