Học cơ khí_Bài 39: Vật liệu chế tạo dụng cụ cắt kim loại

I.        Yêu cầu Để cắt gọt được kim loại và cắt có hiệu quả, vật liệu làm dụng cụ cắt phải đạt các yêu cầu sau: –       Độ cứng phần lưỡi cắt phải cao hơn nhiều so với độ cứng vật liệu phôi. Để cắt thép cácbon và thép hợp …

Read More »

Học cơ khí_Bài 38: hiện tượng cơ lý xảy ra trong quá trình cắt gọt kim loại

Trong quá trình cắt gọt xảy ra nhiều hiện tượng vật lý và cơ học trong vùng cắt như: quá trình hình thành phoi, lực cắt; sự tạo thành nhiệt cắt; sự mài mòn dao,… ở đây chúng ta chỉ xem xét một số hiện tượng cơ bản sau: I.        …

Read More »

Học cơ khí_Bài 37: gia công cắt gọt

8.1.      KHÁI NIỆM Gia công cắt gọt là một quá trình công nghệ rất quan trọng trong ngành cơ khí. Nó được thực hiện bằng cách cắt bỏ một phần vật liệu của phôi để nhận được sản phẩm có hình dạng và kích thước theo yêu cầu kỹ thuật. …

Read More »

Học cơ khí_Bài 36: cắt kim loại bằng nhiệt

Khái niêm Cắt bằng nhiệt là sử dụng nhiệt nung nóng chảy một vùng hẹp của vật cắt, vật liệu nóng chảy này dược dịch chuyển di để tạo thành hai hay nhiều phần với các biên dạng khác nhau. Nguồn nhiệt được sử dụng có thể là nhiệt của …

Read More »

Học cơ khí_Bài 35: Dán kim loại

DÁN KIM LOẠI .1.     Khái niêm Bên cạnh các phương pháp hàn vảy và tán rivê, một khả năng tiếp theo để thu được mối hàn kim loại không thể tháo rời là dán kim loại nhờ keo dán. Dán kim loại bằng keo dán (còn gọi là nhựa nhân …

Read More »

Học cơ khí_Bài 34: Khuyết tật mối hàn và các phương pháp kiểm tra

 Khuyết tật mối hàn và các phương pháp kiểm tra a) Các dạng khuyết tật liàn Những khuyết tật có thể có trong quá trình hàn chia ra làm hai nhóm: Khuyết tật bên ngoài và khuyết tật bên trong. * Khuyết tật bén ngoài gồm: kích thước, tiết diện …

Read More »

Học cơ khí_Bài 33: Hàn ren, Hàn cấy chốt và Hàn vảy

1)      Hàn ren Vật hàn dược nung nóng đến trạng thái dẻo sau đó lấy ra đặt trên đe và dùng búa đập (rèn). Hàn rèn chỉ tốt với thép có thành phần cácbon dưới 0,3%. Trước khi hàn phái làm sạch lớp oxit ờbề mặt vật hàn. 2)      Hàn …

Read More »

Học cơ khí_Bài 32: Hàn áp lực

Khái niệm: Hàn áp lực là nung nóng bể mặt tiếp xúc đến trạng thái dẻo hoặc không nung, sau đó dùng áp lực ép cho chúng dính lại với nhau. Hàn điện tiếp xúc Hàn diện tiếp xúc là phương pháp hàn áp lực trong đó cho dòng điện …

Read More »

Học cơ khí_Bài 31: Hàn Hồ Quang Nước, Hàn khí

1) Hàn hồ quang  dưới  nước Hàn hồ quang dưới nước là một quá trình hàn hồ quang mà các mối hàn trên các kết cấu nằm trong nước. Ta có các phương pháp hàn sau: – Thợ hàn, hồ quang hàn, kết cấu hàn tiếp xúc với nước được …

Read More »

Học cơ khí_Bài 30: Hàn điện xỉ và Hàn điện khí

1) Hàn điện xỉ Hàn điện xỉ (hình 7.23) là quá trình hàn nóng chảy. Ban đầu hồ quang dược tạo ra giữa điện cực và vật hàn. Thuốc hàn được đưa vào vùng hồ quang sẽ nóng chảy tạo thành bê xỉ lỏng. Khi bể xỉ lỏng đủ lớn …

Read More »