Học cơ khí_Bài 29: Hàn hồ quang trong môi trường khí báo vệ

Hàn hồ quang trong mỏi trường khí báo vệ a)       Thực chất, đặc điểm và phân loại Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là phương pháp hàn mà hồ quang và kim loại nóng chảy dược bảo vệ bởi một loại khí hoặc hỗn hợp khí. Các …

Read More »

Học cơ khí_Bài 28: Hàn hồ quang tay

1.Hàn hồ quang tay   a)      Thực chất   Hàn hồ quang tay là phương pháp hàn hồ quang trong đó tất cả các thao tác (gây hồ quang, dịch chuyển điện cực,…) đều do người thợ hàn thực hiện bằng tay.   b)      Đặc điểm của hàn hồ quang …

Read More »

Học cơ khí_Bài 27: Hồ quang và đặc tính tĩnh của hồ quang

Hàn nóng chảy Khái niệm:Hàn nóng chảy là phương pháp hàn mà vật liệu chỗ nối được nung đến trạng thái chảy và sau khi đông đặc tạo thành mối hàn. Hàn hồ quang a) Hổ quang và dặc tính tĩnh của hồ quang –      Hàn hồ quang là phương …

Read More »

Học cơ khí_Bài 26: Hàn, Dán và Cắt kim loại bằng nhiệt

1.      Thực chất, đặc điểm, ứng dụng và phân loại a)       Thực chất Hàn là quá trình ghép nối các chi tiết thành một khối không thể tháo rời được bằng cách nung nóng vật liệu chỗ cần nối đến trạng thái chảy, sau khi kết tinh tạo thành mối …

Read More »

Học cơ khí_Bài 25: Lực phương pháp gia công áp lực (Dập thể tích)

Dập thể tích là phươngpháp GCAL mà phôi được biến dạngtrong lòng khuôn, sau biến dạng tạothành vật dập có hình dạng, kích thướcyêu cầu. Khuôn dập thể tích vừa là dụngcụ truyền lực, vừa là dụng cụ tạo hìnhdạng, kích thước cho vật dập.   Đặc điểm (so với …

Read More »

Học cơ khí_Bài 24: Lực phương pháp gia công áp lực (Ép kim loại)

Ép kim loại a)      Thực chất, đặc điểm và ứng dụng Thực chất: Ép là phương pháp GCAL bằng cách ép phôi trong khuôn, phôi biến dạng dẻo qua lỗ khuôn ép tạo thành sản phẩm có tiết diện giống tiết diện lỗ khuôn ép (hình 6.20). Tùy theo tính dẻo …

Read More »

Học cơ khí_Bài 23: Lực phương pháp gia công áp lực (Kéo kim loại)

kéo là phương phápGCAL bằng cách kéo phôi qua lỗkhuôn kéo, phôi biến dạng dẻo nhờlực kéo và do sự giảmkích thước lỗkhuôn kéo so với phôi dể tạo thànhchi tiết có hình dạng, kích thướcgiống hình dạng, kích thước lỗkhuôn kéo Đặc điểm: –        Phôi được dẫn động bằng …

Read More »

Học cơ khí_Bài 22: phương pháp gia công áp lực (cán)

1. Cán a)  Tlìực chất, đặc điếm, ứng dụng (hình 6.11) Thực chất: Cán là phương pháp GCAL bằng cách cho phôi 4 đi qua khe hở giữa hai trục cán 1 và 3 quay ngược chiều nhau của máy cán. Phôi biến dạng dẻo và di chuyển nhờ sự …

Read More »

Học cơ khí_Bài 21: thiết bị nung trong sản xuất công nghiệp

  Thiết bị nung Trong sản xuất công nghiệp, thường sử dụng một số loại lò nung với nguồn cung cấp nhiệt khác nhau, chẳng hạn: lò điện, lò nung bằng các loại nhiên liệu: khí đốt (nhiên liệu khí), dầu đốt (nhiên liệu lỏng), than, củi (nhiên liệu rắn). …

Read More »

Học cơ khí_Bài 20: Các thông số cơ bản khi nung

   Các thông số cơ bản khi nung Các thông sô’ cơ bản khi nung nóng phôi gọi là chế độ nung gồm có: nhiệt độ nung (Tn°C), thời gian nung t„, thời gian giữ nhiệt t (giây, phút hoặc giờ), tốc dộ nung (vn°c/ giây, “C/phút hoặc °c/giờ). Trong …

Read More »