Học Cơ Khí Bài_55: Hoá Nhiệt Luyện

1)   Khái niêm Là phương pháp gia công nhiệt bằng cách khuếch tán ở trạng thái nguyên tử một sô’ nguyên tô’ từ môi trường bên ngoài ở nhiệt độ cao nhằm làm thay đổi thành phần hoá học lớp bề mặt dẫn đến thay đổi tính chất của nó. …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_54: Phương Pháp nhiệt luyện Ram kim loại

                1)   Ram Ram để khử ứng suất dư nhằm giảm độ cứng tăng độ dẻo, độ dài, độ bền. Sau khi tôi buộc phải ram. Bới vậy người ta nói ram là công việc bắt buộc sau tôi. Ram là nung nóng …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_53: Phương pháp nhiệt luyện thường hoá và Tôi

1)   Thường hoá Quá trình thường hoá cũng được tiến hành như ủ, chỉ khác ủ ở chỗ phôi sau khi nung được làm nguội trong không khí tĩnh, thời gian nguội nhanh hơn so với ủ nên tốc độ nguội nhanh hơn ủ một ít. Sau khi thường hoá, …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_52: Các phương pháp nhiêt luyên thép (Ủ kim Loại)

 Các phương pháp nhiêt luyên thép Ủ Những phương pháp nhiệt luyện thường dùng là: ú, thường hoá, tôi và ram. ủ là quá trình nung nóng thép tới nhiệt độ nhất định, giữ ờ nhiệt độ dó một thời gian phù hợp, sau đó làm nguội rất chậm trong …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_51: Gia công kim loại bằng plasma

Gia công kim loại bằng plasma Thực chất: Sử dụng nguồn năng lượng plasma bằng cách thổi dòng khí tạo plasma đi qua hồ quang điện trong mỏ cát, khi đó hồ quang bị nén và được “trộn” với khí tạo plasma sinh ra nguồn nhiệt plasma. Như vậy bản …

Read More »

Học cơ khí_Bài 50: Gia công bằng tia nước

1).    Gia còng bàng tia nước . Nguyên lý gia công. Cắt bằng tia nước (WaterJet Cutting-WJC) là quá trìnhsử dụng tia nước áp suất cao dể gia công vật liệu. Vết cắthoặc rãnh có độ rộng xấp xỉlmm. Đường kính lỗ nhỏnhất có thể cắt được làl,5mm. Phương pháp …

Read More »

Học cơ khí_Bài 49: Gia công kim loại bằng chùm tia laser

  Gia công kim loại bằng chùm tia laze Thực chất : sử dụng nguồn năng lượng của chùm ánh sáng đơn sắc, có tính định hướng cao, bước sóng rất ngắn bằng cách dùng hệ thống quang học để tập trung chùm ánh sáng này trên một diện tích …

Read More »

Học cơ khí_Bài 48: Gia công kim loại bằng cơ – điện – hóa

Gia công kim loại bằng cơ – điện – hóa (hình 8.80) Thực chất: Dựa vào hiện tượng phân cực xảy ra khi diện phân, đó là quá trình hoà tan điện cực dương trong môi trường chất điện phàn, khi có dòng điện đi qua. Quá trình này mô …

Read More »

Học cơ khí Bài_47: Gia công kim loại bằng siêu âm

1) Gia công kim loại bằng siêu âm (hình 8.78) Thực chất : Dùng năng lựơng siêu âm với tẩn sô’ dao động từ 18 đến 25KHz truyền dao động này cho một số lượng rất lớn các hạt mài (mật dộ 3.104 – 10* hạt mài/cm2) trong môi trường chất …

Read More »

Học cơ khí Bài_46: Gia công kim loại bằng tia lửa điện

1)  Gia công kim loại bằng tia lửa điện (hình 8.76) Dùng hai điện cực kim loại (hình 8.76) đặt trong môi trường chất lỏng (3), điện cực âm nối với dụng cụ gia công (1) (điện cực dụng cụ) điện cực dương nối với chi tiết gia công (2) …

Read More »