Học Cơ Khí Bài_63: Máy điều khiển theo chương trình số (máy NC, CNC)

  1.1.     Máy điều khiển theo chương trình số (máy NC, CNC) Hiện nay, điều khiển số (NC – Numerical Control), điều khiển số qua máy tính (CNC – Computer Numerical Control) được coi là một hướng phát triển riêng của phương pháp điều khiển khả lập trình (PLC, xem …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_62: Tự động hoá mềm

1.1.     Tự động hoá mềm Tự động hoá mềm là tự động hóa, trong đó quá trình điều khiển tự động (ĐKTĐ) các hoạt động của thiết bị, máy móc và dụng cụ bằng chương trình điều khiển mềm. Quá trình ĐKTĐ, người thợ không phải trực tiếp can thiệp …

Read More »

Học Cơ khí Bài_61: Các dạng điều khiển bằng chép hình

Hiện có ba dạng điều khiển bằng chép hình: chép hình cơ khí, chép hình cơ điện, chép hình thuỷ lực. – Chép hình cơ khí được trình bày trên hình 0.11. Phôi 1 và mẫu 4 quay cùng tốc độ. Nhờ trọng lượng 5 (lực kéo bàn 6), mẫu …

Read More »

Học Cơ khí Bài_60: Tự động hoá cứng

Tự động hoá cứng là quá trình điều khiển hoạt động của thiết bị, máy móc và dụng cụ thực hiện bằng chương trình điều khiển cứng, được thiết lập theo yêu cầu thiết kế, chế tạo sản phẩm. Trong quá trình điều khiến tự dộng, người thợ không phải …

Read More »

Học Cơ khí Bài_59: Phân loại hệ thống điều khiến

1)    Phân loại hệ thống điều khiến Hiện có nhiều cách phân loại hệ thống điều khiển, mỗi cách phân loại theo những chỉ tiêu khác nhau, chẳng hạn theo: dạng tín hiệu (rời rạc hay liên tục), lớp các phương trình vi phân mô tả động lực học hệ …

Read More »

Học Cơ khí Bài_58: Tự động hoá Trong sản xuất cơ khí

1.1.      Một số khái niệm cơ bản Trong sản xuất cơ khí, TĐH là mức độ phát triển cao hơn CKH. Có được sự khác biệt đó là do hình thức điều khiển trong TĐH. Vì vậy, trước khi hiểu TĐH là gì, cần làm quen một số khái niệm …

Read More »

Học Cơ khí Bài_57: Cơ khí hoá trong công nghiệp

I) Cơ KHÍ HOÁ TRONG SẢN XUẤT cơ khí 1)    Định nghĩa Cơ khí hoá là sự thay thế sức lao động thủ công (bằng tay) của người thợ bằng máy móc để thực hiện việc gia công, chế tạo các chi tiết máy, hay máy móc, thiết bị …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_56: Các phương pháp phun phủ

1)   Các phương pháp phun phủ Căn cứ vào các nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình phun ta sẽ tìm hiểu một số phương pháp sau: Hình 9.4. Phun bằng ngọn lửa Là phương pháp phun mà kim loại phun ở dạng bột, dây hoặc thanh được chạy …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_55: Hoá Nhiệt Luyện

1)   Khái niêm Là phương pháp gia công nhiệt bằng cách khuếch tán ở trạng thái nguyên tử một sô’ nguyên tô’ từ môi trường bên ngoài ở nhiệt độ cao nhằm làm thay đổi thành phần hoá học lớp bề mặt dẫn đến thay đổi tính chất của nó. …

Read More »

Học Cơ Khí Bài_54: Phương Pháp nhiệt luyện Ram kim loại

                1)   Ram Ram để khử ứng suất dư nhằm giảm độ cứng tăng độ dẻo, độ dài, độ bền. Sau khi tôi buộc phải ram. Bới vậy người ta nói ram là công việc bắt buộc sau tôi. Ram là nung nóng …

Read More »