Home / Cơ Khí / Catia / Phần mềm Catia và các lệnh tạo hình 3D, các phím tắt thường dùng.

Phần mềm Catia và các lệnh tạo hình 3D, các phím tắt thường dùng.

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Phần mềm CATIA (Computer Aided Three dimensional Interactive Application) được phát triển bởi hãng Dessault System của Pháp. Phần mềm CATIA là hệ thống CAD/CAM/CAE 3D hoàn chỉnh và mạnh mẽ nhất hiện nay.

Catia được chia làm 3 cấp độ:

P1 (Platform 1): bao gồm những modul hỗ trợ thiết kế

P2 (Platform 2): bao gồm modul hỗ trợ thiết kế và phân tích, mô phỏng

P3 (Platform 3): bao gồm những modul trong P2 và những modul phân tích chính xác trong công nghiệp nặng như hàng không, ôto…

Một số phím tắt thường dùng:

– ALT + H: Mở menu help từ thanh công cụ chính.

– ALT + I: Mở menu insert từ thanh công cụ chính.

– CRTL + N: Mở trang mới.

– CRTL + S: Lưu tập tin.

F1: Mở trợ giúp (nếu được vài đặt)

Shift + F2: Tắt, mở Specification Tree

– ALT + F4: Thoát CATIA.

– CRTL + C: Sao chép đối tượng.

– ALT + E: Hiệu chỉnh đối tượng.

 

F3: Hiện, ẩn Specification Tree

Alt + Q: Trình đơn Window

Alt + S: Trình đơn Start

Ctrl + U: Update

Ctrl + V: Paste

Alt + V: Trình đơn View

 

Shift + F3: Chuyển đổi kích hoạt cho vùng đồ họa hay Specification Tree

Alt + F8: Chạy file Macro

Ctrl + F:Search (tìm kieám nhanh)

Ctrl + O: Mở một file có sãn

Ctrl + P:In

Ctrl + X: Cut

Page Up: Di chuyển Specification Tree lên trên một trang

Page Down: Di chuyển Specification Tree xuống dưới một trang

Ctrl + Page Up:Zoom In

– ESC: Thoát khỏi lệnh đang dùng.

– F1: Mở trợ giúp.

– SHIFT + F1: Mở chức năng trợ giúp cho đối tượng thanh công cụ

– ALT + F: Mở menu file từ thanh công cụ chính.

 

Ctrl + Page Down: Zoom Out

Ctrl + Tab: Chuyển đổi hiển thị các tập tin hiện hành trong trình đơn Window

 

Ctrl + Y: Repeat

Ctrl + Z:Undo

Del: Delete

Alt + Enter: Properties

Home: Hiển thị đầu cây miêu tả Specification Tree nếu được kích hoạt

End: Hiển thị cuối Specification Tree

-Các lênh tạo hình khối 3d

+Lệnh Pad.

+Lệnh Multi-Pad.

+Lệnh Pocket

+Lệnh Multi-Pocket

+Lệnh Shaft

+Lệnh Groover.

+Lệnh Hole.

+Lệnh Rip.

+Tệp lệnh Dress-up Features.

+Lệnh  Angel Fillet

+Lệnh Chamfer.

+Lệnh Draft

+Lệnh Shell

+Lệnh Create Mirror.

+Lệnh Rectangular Pattern.

+Lệnh Circular Pattern.

 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Tìm bởi:

  • cach su dung lenh ve 3d trong catia

Leave a Reply

Your email address will not be published.