Home / Uncategorized / Phay mastercam 2d_19. Letter và thanh công cụ của Letter

Phay mastercam 2d_19. Letter và thanh công cụ của Letter

Cho phép ta tạo ra các ḍng text dọc theo các đường thẳng, đường  cong hoặc các đối tượng hình học

Chọn menu > Create > Next menu > Letter hay chọn biểu tượng

Hộp thoại xuất hiện

lettter1

Các bước thực hiện:

– Xác lập các thông số và nhập kí tự:

Font: chọn font được định nghĩa trước bởi Mastercam.

Height: chiều cao của kí tự

Arc radius: Bán kính của cùng tron để viết kí tự

Spacing: Khoảng cách giữa các kí tự

Horizontal: Vẽ kí tự theo phương ngang

Vertical: Vẽ kí tự theo phương thẳng đứng

Top of Arc: Vẽ kí tự theo cùng tròn ở đỉnh

Botm of arc: vẽ kí tự theo cùng tròn ở đáy

Letters: nhập kí tự vào

– Xác định điểm đặt các kí tự.

lettter2

 

Chúng ta chọn font và bỏ qua font size và chọn OK

Nhập chữ vào ô letters: advance-cad

Nhập chiểu cao vào o Parameters height: 3.0

Chọn hướng cho phông chữ trong bằng Alignment.

Chú ý : Hệ thống sẽ đưa ra 4 tuy chọn thể hiện phông chữ sau:

Horizontal : viểt chữ theo phương ngang

Vertical : viểt chữ theo hàng dọc

Top of arc : viết chữ trên đỉnh một cùng

Bottom of arc : viết chữ nằm dưới một cùng

lettter3

Nhập khỏang cách cách chữ vào ô parameter spacing:

Sau khi chỉnh sửa xong phông chữ phù hợp thì chọn OK roi sau độ nhập điểm đầu tiên cho câu chữ.

Viết chữ theo kiểu Horizontal hoặc Vertical

lettter4

Letter : advance-cad

Nhập  chiều cao vào parameter height: 20

lettter5

Chọn điểm đặt cho chữ.

lettter6

Viết chữ theo kiểu Bottom of  hoặc Top of arc

Các bạn làm tượng tự.

 

 

lettter7

 

Các giáo trình miễn phí bạn có thể tham khảo thêm để hiểu và đi sâu khai thác hết các chức năng ưu điểm của phần mềm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.