Home / phay 2d mastercam / Phay mastercam 2d_25.Hướng dẫn sử dụng kiểu chạy dao Contour. Chạy dao theo đường dẫn

Phay mastercam 2d_25.Hướng dẫn sử dụng kiểu chạy dao Contour. Chạy dao theo đường dẫn

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Khi sử dụng phần mềm mastercam bạn cần phải nắm được kiểu chạy dao contour, cách chạy dao theo đường dẫn.Dưới đây là hướng dẫn kiểu chạy dao contour:

Bạn chọn biên dạng gia công.

contow1

 

Thiết lập dụng cụ cắt, tốc độ cắt,…

contow2

Các thông số thiết lập tượng tự như phần phay pocket

Cut Parameter: thông số điều khiển đường chạy dao.

contow3

–       Stock to leave on walls: Để lại lýợng dư theo biên dạng XY ( mặt thành).

–       Stock to leave on floors: Để lại lýợng dư mặt đáy.

–       Tip comp : Bù đỉnh dao.

Tip: Máy tính tọa độ gia công theo đỉnh dao.

Center: Máy tính tọa độ gia công theo tâm dao.

–       Conpensation type : Phương pháp tính bù dao.

Computer : Tính bù dao bằng máy tính.

Off : Tắt chế độ bù dao

–       Compensation direction : Hướng bù trừ bán kính dao dựa trên chiều chạy.

Left : Bù bán kính dao phía bên trái đường chạy.

Righr : Bù bán kính dao phía bên phải đường chạy.

–       Contour type : Kiểu biên dạng chạy dao.

Depth Cuts: Chiều sâu cắt.

contow4

–        Max rough step : Chiều sâu cắt thô lớn nhất.

–        Finish Cuts : Số lần cắt tinh.

–        Finish step : Chiều sâu cắt tinh.

–        Keep tool down : Không rút dao lên mặt phẳng Retract mà giữ

nguyên vị trí dao để cắt bước tiếp theo.

Depth cut order : Phương pháp cắt cho trường    hợp gia công nhiều đường dẫn trong cùng 1 chương  trình.

By contour : Gia công từng đường dẫn ( Hoàn tất đường dẫn này đển đường dẫn khác)

By depth : Gia công từ đường dẫn đầu tiên tới đường dẫn cuối cùng cùng một chiều sâu rồi nhất dao lên về đường dẫn đầu tiên cắt chiều sâu tiếp theo.

–        Tapered walls : Gia công thành nghiêng.

Lead in/out: Đường vào/ra dao.

contow5

–        Entry : Đường vào dao.

–        Exit : Đường ra dao.

–        Overlap : Khoảng chồng lên giữa điểm đầu và điểm cuối của đường dao ( biên dạng kín )

–        Perpendicular : Đường vào dao vuông góc với biên dạng tại vị trí vào dao

–        Tangent : Đường vào dao tiếp xúc với biên dạng tại vị trí vào dao.

–        Length : Khoảng cách vào dao theo đường thẳng ( tính bằng % đường kính dao hoặc giá trị thực mm ).

–        Radius : Khoảng cách vào theo cùng tròn ( tính bằng % đường kính dao hoặc giá trị thực mm ).

Multi passes : Cắt nhiều pass. Các pass cắt được offset nhiều đường dự trên đường curve chúng ta chọn gia công ( khoảng cách giữa 2 pass kề nhau là giá trị offset đường dao).

contow6

–       Rough : Gia công thô.

–       Finsh : Gia công tinh.

–       Number : Số pass cắt.

–       Spacing : Khoảng cách giữa 2 pass liền kề nhau.

–       Machine finsh passes at: Pass vét tinh mặt bên được tính theo 2 kiểu:

  • Final depth : Chỉ vét tinh lại ở chiều sâu cần đạt đển của biên dạng
  • All depths : Ở mỗi pass cắt đều vét tinh lại.

contow7

Số pass cắt tinh là 3 pass trong cùng, pass cắt thô có khoảng cách giữa các pass lớn hơn (các pass bên ngoài)

Linking parameters: Khoảng cách lùi dao và độ sâu cần đạt tới.

contow8

–       Retract: Khoảng cách lùi dao theo phương Z

–       Feed plane: Khoảng cách tính từ mặt bắt đầu gia công ( Top of stock) theo chiều dương của phương Z. Từ khoảng cách này dao di chuyển với bước tiến cắt gọt xuống vị trí bắt đầu của chu trình gia công.

–       Top of stock : Vị trí mặt phôi bắt đầu gia công ( tính theo phương Z)

–       Depth : Chiều sâu kết thúc gia công.

–       Absolute : Giá trị tuyệt đối.

 

6.1      dụ: gia công theo đường dẫn. (biên dạng)

Các bạn lấy file thực hành trước đó và sửa lại sketch như sau:

contow9

Sau  đó bạn vào menu Bạn vào Toolpaths > contour. Và chọn biên dạng như hình
contow10

Kế tiếp bạn vào chọn dụng cụ cắt là dao endmill d = 10mm. và thiết lập các thông số vận tốc, bước tiến như hình

contow11


Tiếp đển ở mục  Cut parameter. Bạn chọn bù dao cho phù hợp. và sửa các lýợng dư bề mặt lại bằng 0.

contow12

ở mục depth cut. Bạn nhập vào chọn chiều sâu tối đa là 2mm. tích chọn vào ô Keep Tool Down, By contour.

contow13

ở mục Multi Passes. Bạn nhập vào các thông số.

number : 8

spacing: 3

và tích  chọn vào ô Kepp tool down

contow14

Mục Linking parameter.

Bạn cần chú ý đển 2 vùng, đó là top of stock và depth.

contow15

Sau  đó chọn OK.
contow16

Các bạn sẽ nhìn thấy các đường chạy dao như hình.

contow17

Bạn bấm vào biểu tượng  sau đó bấm vào  để xem quá trình chạy dao, cũng như hình dạng  chi tiết sau khi gia công.

Bạn có thể tham khảo giáo trình miễn phí để tìm hiểu kỹ hơn.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.