Home / Uncategorized / Phay mastercam 2d_27.Hướng dẫn sử dụng Drill mở rộng lỗ ( khoét, doa)

Phay mastercam 2d_27.Hướng dẫn sử dụng Drill mở rộng lỗ ( khoét, doa)

Hướng ẫn drill mở rộng lỗ khoét , doa trong phần mềm mastercam.

Toolpath, Drill.

Chọn lỗ gia công

khoetdua1

❖ Toolpath type: Kiểu chạy dao.

 

khoetdua2khoetdua3

 

Tool: chọn dụng cụ cắt, tốc độ tiến dao và tốc độ trục chính.

khoetdua4

Cut Parameter. Thông số điều khiển đường dao.

khoetdua5

Start Angle : Góc bắt đầu gia công

Stock to leave on floors: Để lại lýợng dư.

Stock to leave on walls: Để lại lýợng dư

Roughing : Thông số gia công thô.

khoetdua6

 

 

Transitions; góc vào dao

khoetdua7

–       Stepover : Bước dịch dao.

Helical Entry : Đường vào xoắn ốc

–       Minimum radius : Giá trị nhỏ nhất của bán kính xuống dao xoắn ốc.

Maximum radius : Giá trị lớn nhất của bán kính xuống dao xoắn ốc

Depth cuts : Chiều sâu cắt.

khoetdua8

Hướng dẫn sử dụng Linking parameters : Khoảng cách lùi dao và độ sâu cần đạt tới.

khoetdua9

Dường chạy dao:

khoetdua10

Kết quả gia công:

khoetdua11

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo các tài liệu miễn phí để hoàn thiện hơn cách sử các lệnh này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.