Home / SketchUp

SketchUp

Tải phần mềm sketchup

SketchUp là phần mềm đồ họa 3D do hãng @Last Solfware phát triển, được sử dụng trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, xây dựng, thiết kế cảnh quay trong điện ảnh, thiết kế sân khấu, chắc hẳn bạn nào làm trong các lĩnh vực nói trên …

Read More »

Trung tâm dạy học sketchup

Sketchup là một phần mềm mô hình hóa 3d được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực kiến trúc xây dựng, dành cho các kiến trúc sư, kỹ sư công trình, xây dựng, thủy lợi.., các nhà phát triển điện tử, đạo diễn ảnh…Với …

Read More »

Khóa học SketchUp cơ bản và nâng cao

SketchUp là phần mềm đồ họa 3D chuyên ứng dụng vào thiết kế sơ phác, xây dựng mô hình trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, xây dựng… SketchUp được phát triển theo 2 xu hướng: 1. Đơn giản nhưng hiệu quả: SketchUp là phần mềm 3D dễ học, …

Read More »