Home / Tag Archives: Dây chuyền sản xuất tự đông hoá (SXTĐ) và hệ thống sản xuất linh hoạt

Tag Archives: Dây chuyền sản xuất tự đông hoá (SXTĐ) và hệ thống sản xuất linh hoạt

Học Cơ Khí Bài_64: Dây chuyền sản xuất tự đông hoá (SXTĐ) và hệ thống sản xuất linh hoạt

1.1.    Dây chuyền sản xuất tự đông hoá (SXTĐ) và hê thống sản xuất linh hoạt Dây chuyền SXTĐH – AMC (Automatically Manuíacturing Chain) là một hệ thống gồm tập hợp nhiều máy móc, thiết bị tự động chuyên dùng, hoạt động phối hợp với nhau (thành một dây chuyển) …

Read More »