Home / Tag Archives: download inventor 2014

Tag Archives: download inventor 2014

Tự học Inventor 2014_Tạo các hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng và Insometric

Để tạo các hình chiếu cho chi tiết, đầu tiên chúng ta đưa chi tiết này vào môi trường Drawing như bước trên, tạo hình chiếu đúng như sau.             Trên thanh công cụ, nhấp chọn vào lệnh Projected  để từ hình chiếu đứng, chúng ta có thể tạo các …

Read More »

Tự học Inventor 2014_Lệnh Mirror

Lệnh này cho phép chúng ra tạo ra bản đối xứng của một Feature hay một Body nào đó qua một mặt phẳng. Nhấp chọn vào lệnh Mirror  trên thanh công cụ, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Mirror. Tùy chọn Features được mặc định kích hoạt. Nhấp chọn …

Read More »

Tự học Inventor 2014_Lệnh Sweep

Lệnh Sweep được dùng để tạo khối 3D bằng việc cho một biên dạng kính chạy theo một đường dẫn nào đó. Trước hết, chúng ta phải tạo hai Sketch có dạng như sau, nhưng chú ý rằng hai sketch này phải nằm trên hai mặt phẳng không trùng hay …

Read More »