Home / Tag Archives: học cơ khí tự động hoá mềm

Tag Archives: học cơ khí tự động hoá mềm

Học Cơ Khí Bài_62: Tự động hoá mềm

1.1.     Tự động hoá mềm Tự động hoá mềm là tự động hóa, trong đó quá trình điều khiển tự động (ĐKTĐ) các hoạt động của thiết bị, máy móc và dụng cụ bằng chương trình điều khiển mềm. Quá trình ĐKTĐ, người thợ không phải trực tiếp can thiệp …

Read More »