Home / Tag Archives: học cơ khí tự động

Tag Archives: học cơ khí tự động

Học Cơ Khí Bài_65: Khái niệm về CAD/CAM và CIM

1.1.         Khái niệm vể CAD/CAM và CIM a)  Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (CAD) Khi chưa có máy tính điện tử, thao tác tính toán, thiết kế của kỹ sư phải thực hiện thủ công (thiết kế truyền thống). Sự phát triển và ứng dụng của …

Read More »