Home / Tag Archives: Khóa học nâng cao

Tag Archives: Khóa học nâng cao

Thành thạo với khóa học phân tích ABAQUS cơ bản

Về phần mềm ABAQUS Hiện nay ABAQUS là một bộ phần mềm lớn dùng để mô phỏng công trình dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, phạm vi giải quyết vấn đề của nó từ phân tích tuyến tính đơn giản đến vấn đề mô phỏng phi tuyến tính …

Read More »

Khóa học đào tạo mô phỏng Ansys chuyên sâu

Về phần mềm ANSYS ANSYS là một phần mềm toàn diện và bao quát hầu hết các lĩnh vực vật lý, giúp can thiệp vào thế giới mô hình ảo và phân tích kỹ thuật cho các giai đoạn thiết kế. Hầu hết các nhà đầu tư rất thích phần …

Read More »