Home / Tag Archives: Tự động hoá cứng công nghiệp

Tag Archives: Tự động hoá cứng công nghiệp

Học Cơ khí Bài_60: Tự động hoá cứng

Tự động hoá cứng là quá trình điều khiển hoạt động của thiết bị, máy móc và dụng cụ thực hiện bằng chương trình điều khiển cứng, được thiết lập theo yêu cầu thiết kế, chế tạo sản phẩm. Trong quá trình điều khiến tự dộng, người thợ không phải …

Read More »