Home / Cơ Khí / Autoacad / Tạo mối ghép đinh tán, chốt và tạo lỗ với Autocad Mechanical

Tạo mối ghép đinh tán, chốt và tạo lỗ với Autocad Mechanical

autocad-mechanical
autocad-mechanical-nguồn-cadmentor.com

Tạo mối ghép đinh tán, chốt và tạo lỗ với Autocad Mechanical

Lệnh tạo lỗ và đường ren có thể gọi ra từ là Tap Content (Ribbon) hoặc từ menu bar rồi chọn Content/hole, hoặc vào thanh công cụ Hole

AutoCAD  Mechanical cung cấp cho chúngta 12 côngcụ tạo lỗvà đường ren

khác nhaubaogồm:

–          Lệnh Through Hole -Tạo lồ suốt

–          Lệnh  Blind  Hole -Tạo lỗ khoan

–          Lệnh Tapped Through Hole -Tạo ren lỗ suốt

–          Lệnh Tapped Blind Hole -Tạo ren lỗ cạn

–          LệnhExternalThread-Tạo ren trụ ngoài

–          Lệnh ThreadEnd – Tạo đoạn cuối ren trụ ngoài

–          Lệnh Counterbore -Tạo lỗ khoét trụ(lỗ bậc)

–          Lệnh Countersink -Tạo lỗ khoét côn

–          Lệnh Through Slot -Tạo rãnh then suốt

–          Lệnh Blind Slot -Tạo rãnh then cạn

–          Lệnh Taper External Thread -Tạo đoạn ren côn ngòai.

–          Lệnh Taper  Internal Threađ -Tạo đoạn ren côn trong

Nguồn: Sách tham khảo:  “ Giáo trình AutoCD Mechanical”

KHÓA HỌC AUTOCAD MECHANICAL

GIÁO TRÌNH AUTOCAD MECHANICAL.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.