Home / Thiết kế Nx9

Thiết kế Nx9

Nx9_08.Profile

Vẽ đoạn thẳng và cung tròn liên tiếp Chọn  hoặc vào Insert > Sketch Curve > Profile Chọn điểm bắt đầu vẽ, di chuyển chuột đến điểm kế, giữ chuột trái bo cung để chuyển sang vẽ cung tròn.     Line Vẽ đoạn thẳng Chọn  hoặc vào Insert > …

Read More »

Nx9_07.Giao diện đồ họa

Thanh Ribbon     Tùy biến thanh Ribbon       Trên thanh Ribbon, có thể hiển thị hoặc ẩn:  Tab của một trình ứng dụng  Các nhóm cho mỗi tab  Các lệnh cho mỗi nhóm Để hiển thị hoặc ẩn một tab trên thanh Ribbon o …

Read More »

Nx9_05.Part Navigator

Biểu tượng thứ ba từ trên xuống trong Resource bar Part Navigator cho một cái nhìn trực quan về mối tương quan giữa các Feature và được biểu thị dưới dạng một cây lược sử như hình vẽ. Có thể bỏ hoặc chọn các Feature bằng cách bỏ hoặc chọn …

Read More »