Home / Xây dựng / Tìm hiểu hệ siêu tĩnh trong xây dựng

Tìm hiểu hệ siêu tĩnh trong xây dựng

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

Hệ siêu tĩnh là hệ không thể xác định được phản lực tại chỗ liên kết nhờ các phương pháp cân bằng tĩnh học hoặc xác định nội lực bằng phương pháp mặt cắt.

Chúng ta có thể tính hệ siêu tĩnh theo nhiều cách:

-Đối với trường hợp nén siêu tĩnh:

+Xác định bậc siêu tĩnh

+Viết các phương trình cân bằng tĩnh học

+Lập phương trình phụ, số phương trình phụ độc lập cần thiết bằng số bậc siêu tĩnh

+ Giải hệ phương trình ta tìm được  nội lực ở các bộ phận của hệ.

+Tiếp tục tính theo yêu cầu bài toán.

-Tiếp theo tính độ thay đổi chiều dài do nhiệt độ

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.