Home / Cơ Khí / Tổng hợp các video hướng dẫn lắp ráp từ cơ bản đến nâng cao trong SolidWorks

Tổng hợp các video hướng dẫn lắp ráp từ cơ bản đến nâng cao trong SolidWorks

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ

 

lắp-ráp-trong- solidworks
lắp-ráp-trong- solidworks

Đối với lệnh tạo môi trường lắp ráp:

Ta có các lệnh sau:

–          Lệnh Insert Component: lệnh chèn chi tiết vào mô hình lắp ráp. Người ta sử dụng lệnh để tạo ra các liên kết chi tiết ngoài với chi tiết độc lập hoặc các cụm chi tiết

–          Lệnh New Part: tạo ra các chi tiết mới dùng để sử dụng chi tiết mô hình lắp ráp. Khi gọi lệnh ta chọn mặt phẳng vẽ phác chi tiết ra rồi tạo chi tiết

–          Di chuyển các đối tượng trong mô hình lắp ráp: Sau khi gọi lệnh ta nhấp chọn đối tượng cần di chuyển sau đó giữ và rê chuột di chuyển đến vị trí .

–          Xoay các đối tượng trong mô hình lắp ráp:  lệnh Rotate Component: sau khi gọi lệnh giữ các đôi tượng cần xoay

–          Lệnh Mate: Ràng buộc lắp ráp các chi tiết sau khi gọi lệnh nhấp chọn mặt cạnh của đổi tượng 1 sau đó nhấp chọn cạnh của đối tượng 2

–          Lệnh thay thế Replace: thay thế đối tượng

–          Lệnh Linear Pattern: Sao chép đối tượng theo hàng

–          Lệnh Circular Pattern: sao chép các đối tượng theo dãy cột tròn.

–          Lệnh Mirror Component: lắp đối xứng các chi tiết trong mô hình lắp ráp

–          Lệnh Explore View: tách chi tiết sau khi lắp ráp

dưới đây là tổng hợp các video hướng dẫn lắp ráp từ cơ bản đến nâng cao trong Solidworks :

1. video hướng dẫn các lệnh lắp ráp trong môi trường Solidworks:

2.video hướng dẫn lắp ráp cơ bản trong môi trường SolidWorks

3. video hướng dẫn và lắp ráp nâng cao

4. video hướng dẫn lắp ráp chi tiết

KHÓA HỌC SOLIDWORKS 

TÀI LIỆU TỰ HỌC SOLIDWORKS

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.