Home / Tự học autocad mechanical 2014 (page 2)

Tự học autocad mechanical 2014

Tự học autocad mechanical 2014_1.Tạo đinh tán mũ chỏm cầu – Lệnh Plain Rivet

Gọi lệnh Plain Rivet bằng cách sau:   Command: AmPlRivet2D ¿ => Xuất hiện hộp thoại Select a Plain Rivet. Chọn dạng tiêu chuẩn đinh tán.   chọn hình chiếu đứng/ hình chiếu cạnh   Xuất hiện dòng nhắc. Specify insertion point: –                     Chọn một điểm để chỉ định điểm …

Read More »

Tự học autocad mechanical 2014_59.Hiệu chỉnh tính chất đối tượng

a.     Thay đổi lớp bằng thanh công cụ Object Properties Thực hiện theo trình tự như sau: –                Chọn các đối tượng bằng Windows hoặc Pickbox, khi đó xuất hiện các dấu GRIP (ô vuông màu xanh) trên các đối tượng được chọn. –                Trên danh sách kéo xuống Layer …

Read More »