Home / Tự học autocad mechanical 2014 (page 4)

Tự học autocad mechanical 2014

Tự học autocad mechanical 2014_40.Sao chép hình – Lệnh Copy

Lệnh Copy dùng để sao chép (giữ nguyên đối tượng gốc) một hoặc nhiều đối tượng theo phương tịnh tiến đến các vị trí xác định. Command: CO ¿ Select object: –                Chọn đối tượng gốc cần sao chép Select object: –                Chọn tiếp đối tượng cần sao chép hoặc …

Read More »

Tự học autocad mechanical 2014_38.Tách rời đa tuyến thành từng phân đoạn – Lệnh Explore

Gọi lệnh Explode bằng các cách sau:   ❖                 Lệnh Explode lần lượt yêu cầu ta chọn các đa tuyến cần tách thành đối tượng đơn ❖                 Nhấn Enter để kết thúc lệnh Command: X ¿ Select object: –                Chọn đối tượng là đa tuyến cần tách thành đối tượng …

Read More »