Home / Tự học autocad mechanical 2014 (page 8)

Tự học autocad mechanical 2014

Tự học autocad mechanical 2014_2.Khời động AutoCAD Mechanical 2014

Để khởi động phần mềm AutoCAD Mechanical 2014, ta có thể thực hiện theo các cách sau: Double click vào biểu tượng AutoCAD Mechanical 2014 trên màn hình Desktop     Click vào nút Start/ All Programs/ Autodesk/ AutoCAD Mechanical 2014. Click                          =>            AutoCad Mechanical 2014 Biểu tượng khi khởi …

Read More »