Home / Tự học autocad mechanical 2014 / Tự học autocad mechanical 2014_1.Tạo các chi tiết tiêu chuẩn trong mối ghép ren

Tự học autocad mechanical 2014_1.Tạo các chi tiết tiêu chuẩn trong mối ghép ren

  1. Tuyển Nhân viên-Giảng viên 2017
  2. Bộ Ebook Cơ khí chuyên ngành 600 file
  3. Khóa học nhiều người đăng ký
  1.  File cài đặt cơ khí mới nhất Free
  2. Bộ DVD tự học tiếng Anh chuyên ngành
  3. Danh sách DVD CAD CAM tự học rẻ
  1. a.            Tạo Bulông/ Vít – Lệnh Screw

Sử dụng lệnh Screw để vẽ vít hoặc bulông từ các chi tiết tiêu chuẩn đã cài đặt.

Gọi lệnh Screw bằng các cách sau:

 

ghepren1

 

 

 

 

Command: AmScrew2D ¿

Xuất hiện hộp thoại Select a Srew

  • Chọn dạng bulông

 

ghepren2

 

 

 

Chọn dạng tiêu chuẩn

ghepren3

 

Chọn hình chiếu đứng/ chiếu cạnh… (Front View/ Side View…)

ghepren4

 

Xuất hiện dòng nhắc

Specify insertion point: (Chọn một điểm để chỉ định điểm chèn)

Specify rotation angle <0>: (Chỉ định góc quay bằng cách sử dụng chuột hoặc nhập giá trị)

Xuất hiện hộp thoại Nominal Diameter ta chọn kích thước bulông => Finish

 

ghepren5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Xuất hiện dòng nhắc

Drag size: (Nhập giá trị chiều dài bulông)

Sau khi chèn chi tiết và dùng thêm lệnh AmPowerView (Ctrl+Alt+V) để bổ sung thêm hướng chiếu ta, chi tiết có dạng như sau:

 

ghepren6

 

 

  1. b.            Tạo đai ốc – Lệnh Nut

Sử dụng lệnh Nut để vẽ đai ốc từ các chi tiết tiêu chuẩn đã cài đặt. Gọi lệnh Nut bằng các cách sau:

Command: AmNut2D ¿

Xuất hiện hộp thoại Select a Srew

Chọn dạng bulông

ghepren7

 

 

 

 

 

 

 

Chọn dạng tiêu chuẩn:

ghepren8

Chọn hướng chiếu:

 

ghepren9

 

Xuảt hiện dòng  nhắc

Specify insertion point: (Chọn một điểm để chỉ định điểm chèn)

Specify rotation angle <0>: (Chỉ định góc quay bằng cách sử dụng chuột hoặc nhập giá trị)

=> Xuất hiện hộp thoại Nominal Diameter ta chọn kích thước bulông

 

ghepren10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi chèn chi tiết và dùng thêm lệnh AmPowerView (Ctrl+AIt+V) để bổ sung thêm hướng chiếu, chi tiết có dạng như sau:

 

ghepren11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tạo vòng đệm – Lệnh Washer

Sử dụng lệnh Amwasher để chèn vòng đệm từ các chi tiết chuẩn đã cài đặt

 ghepren12

Command: AmWasher2D ¿

Xuất hiện hộp thoại Select a Washer

Chọn dạng vòng đệm.

 

ghepren13

 

Chọn dạng tiêu chuẩn

ghepren14

Chọn hình chiếu đứng, chiếu bằng

 
ghepren16

 

 

 

Sau khi chèn chi tiết và dùng thêm lệnh AmPowerView (Ctrl+Alt+V) để bổ sung thêm hướng chiếu ta, chi tiết có dạng như sau


ghepren17

 

ghepren18

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang

Leave a Reply

Your email address will not be published.